2009 Cilt 16 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Erkurt, Mehmet Ali; Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kanser ilaçlarının tipine ve dozuna bağlı olarak serum kreatininin hafif yükselmesinden son dönem böbrek yetmezliğine kadar ciddi boyutta böbrek bozukluğu görülebilmektedir. Kemoterapi öncesi sağlanacak yeterli hidrasyonla ...
 • Kafadar, Safiye; Kafadar, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Nadir bir konjenital anomali olan makrodaktili elin ve daha nadir olarak ayak parmaklarının büyük oluşu ile karakterizedir. Kemik ve yumuşak dokuda aşırı büyüme mevcuttur. Makrodaktili bazı sendromlara eşlik edebilir. ...
 • Karakurt, Cemşit; Koçak, Gülendam; Akıncı, Ayşehan; Elkıran, Özlem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Miyokardit miyositlerde dejenerasyon ve nekrozla birlikte miyokard dokusunda inflamasyonla karakterize bir durumdur. Miyokardit olgularının birçoğu başta coxsakievirus tip B and echovirus ile ilişkili olmasına rağmen aşılama ...
 • Hız, Fazilet; Kökeş, Ülgen; Çınar, Meral; Karagöl, Turgut; Aykaç, Serdar; Yücel, Deniz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bilimsel Zemin: Mitokondrial miyopatiler kalıtımsal ya da edinsel olabilir ve genellikle 20 yaşından önce görülür. Multisistem tutulumu, oftalmopleji, egzersiz intoleransı en sık görülen bulgulardır. Kearns-Sayre, MELAS, ...
 • Özden, Cüneyt; Gökkaya, Cevdet Serkan; Günay, İsa; Demirdal, Özgür; Özdal, Özdem Levent; Memiş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Dezmopressin sentetik antidiüretik hormon (ADH) analoğudur. ADH ile karşılaştırıldığında antidiüretik etkisi daha fazla ve uzundur. Son yıllarda akut renal kolik ağrısının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada akut ...
 • Çetin, Emel Sesli; Demirci, Serpil; Aynalı, Ayşe; Aşçı, Sanem; Arıdoğan, Buket Cicioğlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Yoğun bakım ünitelerinde tıbbi amaçlı aletlerin kullanılmasıyla ortaya çıkan hastane kaynaklı infeksiyonlar hasta güvenliği açısında önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada, nöroloji yoğun bakım ünitesinde kullanılan ...
 • Gazioğlu, Deniz; Büyükaşık, Oktay; Hasdemir, A. Oğuz; Kargıcı, Hülagü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Giriş ve amaç: Kadınlarda en sık meme kanseri görülmekte ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda meme kanserinin erken tanısı için ilgili klinikler arası ortak bir dil oluşturulması şart olmuştur. Bu amaçla ...
 • Özcan, Özlem; Aysev, Ayla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Çalışmada okul fobisi olan çocuklarda ruhsal bozuklukların sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Materyal metot: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri polikliniğine Eylül 2002-Eylül 2003 tarihleri arasında ...
 • Terzi, Özlem; Aker, Servet; Terzi, Özgür; Sünter, A. Tevfik; Pekşen, Yıldız (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Hastane ortamında çalışan tüm sağlık personeli gibi temizlik şirketi çalışanları da enfeksiyon hastalıkları açısından risk altındadır. Temizlik personelinin hem kendilerini bu enfeksiyonlardan korumak, hem de enfeksiyonların ...