(2009)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Büyükaşık, Oktay; Hasdemir, A.Oğuz; Dirican, Abuzer; Çöl, Cavit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Gastrointestinal stromal tümör (GİST), gastroinestinal sistemin en sık görülen mezenşimal tümörüdür. Bu tümörlerin kökeni, diferansiyasyonu, sınıflaması ve prognozu tartışmalıdır. Bu çalışmada GİST’le ilgili klinik ...
 • Duman, Yücel; Kaysadu, Halim; Tekerekoğlu, Mehmet S. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Çalışmamızda Ağustos 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında hastanemize başvuran hepatit şüphesi bulunan 14280 kişi, sürekli hemodiyaliz işlemlerine maruz kalan 59 hasta ve hastanemiz kan merkezine başvuran 16080 kan donörleri ...
 • Ceylan, Gülay Güleç; Deveci, Derya; Yüce, Hüseyin; Elyas, Halit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kriptorşidizm, en sık görülen konjenital anomalilerden birisidir. Testiküler iniş bozuklukları vakaların %10-15’inde bilateral olarak oluşur. Bilateral ve unilateral formların her ikisi de bozulmuş spermatogenezin iyi ...
 • Özen, Filiz; Koçak, Nadir; Yıldırım, Malik Ejder; Özdemir, Öztürk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Faktör V Leiden mutasyonu trombofilinin en sık görülen risk faktörlerinden biridir. Faktör V Leiden mutasyonun Avrupada sıklığının %7-10 olduğu belirlendi. Bu mutasyonu taşıyan populasyonlarda venöz tromboz, periferal ...
 • Değirmenci, Yıldız; Keçeci, Hulusi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Demir eksikliği anemisi (DEA) en sık gıda eksikliği olarak bilinmektedir. Demirin beyin enerji metabolizması, nörotransmitter fonksiyonu ve miyelin formasyonu üzerindeki önemli rolüne bağlı olarak DEA davranışsal, gelişimsel ...
 • Adın, Sait; Aslan, Mehmet; Doğan, Metin; Yakıncı, Cengiz; Alkan, Alpay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Serebral palsi hem term hem preterm doğmuş çocuklarda sık görülen nörolojik bir bozukluktur. Bozukluğun preterm ve term çocuklar arasındaki etiyolojik nedenleri, klinik ve radyolojik görüntüleme bulguları farklıdır. Bu ...
 • Koçak, Nadir; Özen, Filiz; Bekçi, Taha (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2009)
  In the Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), the organism is exposed to hypoxic effects. Chronic hypoxia has thrombotic, vasoactive and inflammatory effects on cardiovascular system. This triggers the processes progressing ...
 • Koçak, Nadir; Özen, Filiz; Yıldırım, Malik Ejder; Özdemir, Öztürk (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2009)
  Methylenetetrahydrofolate reductase is an important enzyme of folate metabolism. Human MTHFR gene is localized to chromosome 1p36.3 and coded MTHFR enzyme which consists of 563 amino acids. Some mutations seen in the MTHFR ...
 • Bulut, Süleyman; Aktaş, Binhan Kağan; Özden, Cüneyt; Güzel, Özer; Pala, Yaşar; Memiş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu çalışmada transrektal ultrasonografi (TRUS)-kılavuzluğunda prostat biyopsisi öncesi kullanılan üç farklı lokal anestezi yönteminin (pudental sinir bloğu, supozituar tenoksikam ve intrarektal lidokain jel) etkinlik ve ...
 • Yıldırım, Ayşe; Tunik, Selçuk; Çetin, Çiğdem; Akkuş, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kemik dokunun oluşması olarak bilinen osteogenez, hem embriyonal dönemde normal iskelet yapısının oluşmasında hem de yetişkin dönemde kemik kırıklarının iyileşmesinde meydana gelmektedir. Osteogenez mekanizmasında pek çok ...
 • Kabay, Sibel Canbaz; Karaman, Handan Özışık; Erdinç, Oğuz; Durmaz, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Beyin tümörlü hastaların %30-50 sinde jeneralize, parsiyel veya parsiyel başlayıp jeneralize olannöbetlere rastlanır. Parsiyel nöbetler tümör yerinin belirlenmesinde yardımcıdır. Yer kaplayan lezyonu (YKL) olan hastalarda ...
 • Uguralp, Sema; Harma, Birsen; Karaman, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Toraksa batmış iğne çocuklarda rapor edilmemiştir. Nadir rastlanmasından ve tesadüfen tanı konmasından dolayı toraksa batmış iğne tesbit ettiğimiz iki olguyu sunduk.Toraksta keskin yabancı cisim görüldüğünde yabancı cisim ...
 • Bülbül, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Yirmi sekiz yaşında erkek hasta acil servise ağrı ve sol omuz yukarı elevasyon ve abduksiyon pozisyonunda başvurdu.Bu pozisyondan dolayı sol kolunu hareket ettiremiyordu.Radyografide humerus başının inferiora lükse olduğu ...
 • Bilge, Semra; Çınar, S. Meral; Aykaç, Serdar; Eyiipgil, Tuğba (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bilimsel zemin:Lipid depo myopatileri nadir rastlanılan, kas liflerinde nötral yağların birikiminin kas güçsüzlüğüne yol açtığı bir hastalıktır. Lipid depo hastalıkları egzersiz intoleransı veya kas zaafı ve bazen de eşlik ...
 • Bilge, Semra; Kökeş, Ülgen; Karagöl, T.; Çınar, Meral; Eyiipgil, Tuğba (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Dokuz yaşında erkek, sol ayağında ani gelişen kuvvet azlığı ve yürüme güçlüğü ile değerlendirildi. Fizik muayenesinde özellik olmayan olgunun, nörolojik muayenesinde sol alt ekstremite distalinde dorsifleksiyon zaafı vardı. ...
 • Çetinkaya, Şenay; Conk, Zeynep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  This cross-sectional study was carried out to assess the growth and development of twelve-month infants in the city of Malatya and the relationship of this to mothers’ knowledge of growth and development. Methods: Healthy ...
 • Aylaz, Rukiye; Gözüm, Sebahat; Yılmaz, Ulviye; Bakış, Ezgi; Güneş, Gülsen; Aylaz, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu araştırma; Malatya Çıraklık ve Mesleki Eğitim merkezindeki öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerini ölçmek ve verilen eğitimin etkililiğini değerlendirmek için uygulanmıştır. Method:Bu çalışma Malatya Çıraklık ve ...
 • Kafadar, Safiye; Kafadar, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Nadir bir konjenital anomali olan makrodaktili elin ve daha nadir olarak ayak parmaklarının büyük oluşu ile karakterizedir. Kemik ve yumuşak dokuda aşırı büyüme mevcuttur. Makrodaktili bazı sendromlara eşlik edebilir. ...
 • Karakurt, Cemşit; Koçak, Gülendam; Akıncı, Ayşehan; Elkıran, Özlem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Miyokardit miyositlerde dejenerasyon ve nekrozla birlikte miyokard dokusunda inflamasyonla karakterize bir durumdur. Miyokardit olgularının birçoğu başta coxsakievirus tip B and echovirus ile ilişkili olmasına rağmen aşılama ...
 • Hız, Fazilet; Kökeş, Ülgen; Çınar, Meral; Karagöl, Turgut; Aykaç, Serdar; Yücel, Deniz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bilimsel Zemin: Mitokondrial miyopatiler kalıtımsal ya da edinsel olabilir ve genellikle 20 yaşından önce görülür. Multisistem tutulumu, oftalmopleji, egzersiz intoleransı en sık görülen bulgulardır. Kearns-Sayre, MELAS, ...

View more