2009 Cilt 16 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Yıldırım, Ayşe; Tunik, Selçuk; Çetin, Çiğdem; Akkuş, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kemik dokunun oluşması olarak bilinen osteogenez, hem embriyonal dönemde normal iskelet yapısının oluşmasında hem de yetişkin dönemde kemik kırıklarının iyileşmesinde meydana gelmektedir. Osteogenez mekanizmasında pek çok ...
 • Kabay, Sibel Canbaz; Karaman, Handan Özışık; Erdinç, Oğuz; Durmaz, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Beyin tümörlü hastaların %30-50 sinde jeneralize, parsiyel veya parsiyel başlayıp jeneralize olannöbetlere rastlanır. Parsiyel nöbetler tümör yerinin belirlenmesinde yardımcıdır. Yer kaplayan lezyonu (YKL) olan hastalarda ...
 • Uguralp, Sema; Harma, Birsen; Karaman, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Toraksa batmış iğne çocuklarda rapor edilmemiştir. Nadir rastlanmasından ve tesadüfen tanı konmasından dolayı toraksa batmış iğne tesbit ettiğimiz iki olguyu sunduk.Toraksta keskin yabancı cisim görüldüğünde yabancı cisim ...
 • Bülbül, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Yirmi sekiz yaşında erkek hasta acil servise ağrı ve sol omuz yukarı elevasyon ve abduksiyon pozisyonunda başvurdu.Bu pozisyondan dolayı sol kolunu hareket ettiremiyordu.Radyografide humerus başının inferiora lükse olduğu ...
 • Bilge, Semra; Çınar, S. Meral; Aykaç, Serdar; Eyiipgil, Tuğba (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bilimsel zemin:Lipid depo myopatileri nadir rastlanılan, kas liflerinde nötral yağların birikiminin kas güçsüzlüğüne yol açtığı bir hastalıktır. Lipid depo hastalıkları egzersiz intoleransı veya kas zaafı ve bazen de eşlik ...
 • Bilge, Semra; Kökeş, Ülgen; Karagöl, T.; Çınar, Meral; Eyiipgil, Tuğba (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Dokuz yaşında erkek, sol ayağında ani gelişen kuvvet azlığı ve yürüme güçlüğü ile değerlendirildi. Fizik muayenesinde özellik olmayan olgunun, nörolojik muayenesinde sol alt ekstremite distalinde dorsifleksiyon zaafı vardı. ...
 • Çetinkaya, Şenay; Conk, Zeynep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  This cross-sectional study was carried out to assess the growth and development of twelve-month infants in the city of Malatya and the relationship of this to mothers’ knowledge of growth and development. Methods: Healthy ...
 • Aylaz, Rukiye; Gözüm, Sebahat; Yılmaz, Ulviye; Bakış, Ezgi; Güneş, Gülsen; Aylaz, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu araştırma; Malatya Çıraklık ve Mesleki Eğitim merkezindeki öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerini ölçmek ve verilen eğitimin etkililiğini değerlendirmek için uygulanmıştır. Method:Bu çalışma Malatya Çıraklık ve ...
 • Durmuş, A. Birsen; Pirinçci, Edibe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu araştırma Elazığ Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sigara içme durumu ile öfke-öfke tarzları arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılmış, kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Gereç ...
 • Ünalan, Demet; Öztop, Didem Behice; Elmalı, Ferhan; Öztürk, Ahmet; Konak, Deniz; Pırlak, Betül; Güneş, Didem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu araştırmanın amacı, sağlık yüksekokulu öğrencilerininyeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Şubat-Mart 2008 tarihleri ...
 • Koçak, Gülendam; Tabel, Yılmaz; Karakurt, Cemşit; Demirdağ, Yeşim Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu prospektif çalışmada; pnömoni ve bronşiolitli çocuklarda elektrokardiyografik değişikliklerin sıklık ve özelliklerini araştırmayı amaçladık. Hastalar ve yöntem: Çalışmaya ortalama yaşları 25.8 ay (2-168) olan 48 alt ...