2009 Cilt 16 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Öztürk, Savaş; Çetin, Cumali; Soylu, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  İzotretinoin, A vitamini türevi olan ve akne tedavisindesık kullanılan sentetik bir retinoiddir. Sistemik retinoidlerin HSV-1 replikasyonunu azaltarak virusidal aktivite gösterdiği in vivo ve invitro çalışmalarla gösterilmiş ...
 • Yücel, Aytaç; Öztürk, Erdoğan; Erdil, Feray; Aydoğan, M. Said; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Ekstübasyon sonrası laringospazmın neden olduğu üst havayolu obstrüksiyonuna karşı yapılan zorlu inspirasyona bağlı negatif intratorasik basınçtaki belirgin artış pulmoner ödeme yol açabilir. Olası mekanizma; pulmoner ödem ...
 • Bülbül, Murat; Ayanoğlu, Semih; İret, Hüseyin; Gürbüz, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Trafik yoğunluğunun artması nedeniyle özellikle büyükşehirlerde motorsiklet kullanımı ve buna bağlı olarak motorsiklet kazalarının oranı da artmıştır. Motorsiklet kazalarında meydana gelen tibia kırıklarının analizini ...
 • Büyükaşık, Oktay; Hasdemir, A.Oğuz; Dirican, Abuzer; Çöl, Cavit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Gastrointestinal stromal tümör (GİST), gastroinestinal sistemin en sık görülen mezenşimal tümörüdür. Bu tümörlerin kökeni, diferansiyasyonu, sınıflaması ve prognozu tartışmalıdır. Bu çalışmada GİST’le ilgili klinik ...
 • Duman, Yücel; Kaysadu, Halim; Tekerekoğlu, Mehmet S. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Çalışmamızda Ağustos 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında hastanemize başvuran hepatit şüphesi bulunan 14280 kişi, sürekli hemodiyaliz işlemlerine maruz kalan 59 hasta ve hastanemiz kan merkezine başvuran 16080 kan donörleri ...
 • Ceylan, Gülay Güleç; Deveci, Derya; Yüce, Hüseyin; Elyas, Halit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kriptorşidizm, en sık görülen konjenital anomalilerden birisidir. Testiküler iniş bozuklukları vakaların %10-15’inde bilateral olarak oluşur. Bilateral ve unilateral formların her ikisi de bozulmuş spermatogenezin iyi ...