DSpace Repository

Browsing Cilt 3 Sayı 2 by Issue Date

Browsing Cilt 3 Sayı 2 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Öztürk, Fatih; Çalışkan, Sadık; Özdemir, Musa (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Stoacılık, Helenistik ve Roma felsefesinde Epikurosçuluk ve Septiklerle birlikte üçüncü önemli okulun adıdır. Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan okul, kurumsal bir ‘okul’ olmamasına rağmen yaklaşık olarak 500 yıl gibi ...
 • Çakmak, Songül (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Türk topluluklarının sözlü edebiyatlarında şiir en önemli ifade yolu olarak görülmüştür. Yüzyıllar boyunca hafızada yer alan metinlerden iletişim aracı olarak yararlanılarak kuşaklar arası kültürel mirasın aktarılmasında ...
 • Turgay, Halit (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Vibrato kavramı üzerinde yüzyıllardır devam eden tartışmalar hâlâ güncelliğini korumaktadır. Her flüt ekolünün hatta aynı ekolün temsilcilerinin farklı söylemleri, çalışmaları ve uygulamaları vardır. Bu farklı öğretiler ...
 • Batur Çay, Meral (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Sanatsal gelişim toplumsal yapının gelişimiyle ilişkilidir. Sanatçılar yaşadıkları toplumlardan ayrı düşünülemezler. Birey olarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olan sanatçı, toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ...
 • Binbaşıoğlu, Hulisi; Gültekin, Bahadır (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Etkinlik turizminin önemli bir parçası olan fuarlar ve festivaller, şehirlerin turizm açısından gelişmesi için önemli etkinliklerdir. Turizmin uluslararası hareketliliği, bu tür uluslararası etkinliklerin pazarlanabilme ...
 • Kahyaoğlu, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu çalışmada Türk müziğinin önemli sazlarından biri olan kanun sazının çalış teknikleri, Betimsel bir modelle ve tarama yöntemiyle yürütülerek araştırılmıştır. Kanun sazının öğretiminde, üstün bir kanun icrası için gerekli ...
 • Karaca, Gülçin (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Çağdaş Türk Resim Sanatı ve Eğitimi incelendiğinde, neredeyse bütün sürecin Batı etkisinde geliştiği görülebilir. Türk eğitim kurumlarının sanat eğitimi alanında sanat akımları ve etkinliklerinde öncü olduğu için Batı ...
 • İmik, Ünal; Dönmez, Yağmur Eylül (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlu, duygularını ifade ederken, sanat olarak adlandırdığımız çok çeşitli anlatım biçimlerini kullana gelmiştir. Müzik sanatı da, bu ifade biçimlerinin en çok tercih edilenlerinden biri olmuştur. Bu sebepledir ...
 • Özdemir, Fatih (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Font tasarlamak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Detaylı ve hassas ölçümlü bu süreç aynı zamanda teknik birçok bilgiye de sahip olmayı gerektirir. Bu teknik süreçler, grafik tasarım eğitiminin bir parçası olarak yazı ve ...
 • Sekman, Aziz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kant 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemin en önemli düşünürüdür. Bu çalışmamızda, başlıkta da anlaşıldığı gibi Kant’ın Ahlak Delili ve bu delilin temellendirme meselesi tartışılacaktır. Kant kendinden önceki filozoflardan farklı ...
 • İnönü Üniversitesi; Mak, Mahir (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  M. Hakan Cevher’in “Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz” kitabının kaynak olarak kullanıldığı bu çalışmada, Ali Ufki’nin ‘Türki’ başlığı altında topladığı 103 eser incelenmiştir. Cevher’in ulaştığını söylediği 104 Ufki türküsünün ...
 • Koca, Binnaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kavramsal Sanat 1960'larda sanatın anlatım dilini alışageldik anlatımının dışına çıkartır. Fetişleştirilmiş olan sanat nesnesini artık meta olmaktan kurtararak sanatın düşünsel bir süreç olduğunu söyler. Kavramsal sanatta ...