DSpace Repository

Ercişli emrah şiirlerinin müzikal yapı özellikleri ve bölge kültürüne tesiri

Show simple item record

dc.contributor.author Çakmak, Songül
dc.date.accessioned 2018-03-15T06:35:40Z
dc.date.available 2018-03-15T06:35:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Çakmak, S. (2017). Ercişli emrah şiirlerinin müzikal yapı özellikleri ve bölge kültürüne tesiri. İnönü University Journal of Culture and Art Cilt /Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017): 14-30. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391131
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8259
dc.description İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017): 14-30. tr_TR
dc.description.abstract Türk topluluklarının sözlü edebiyatlarında şiir en önemli ifade yolu olarak görülmüştür. Yüzyıllar boyunca hafızada yer alan metinlerden iletişim aracı olarak yararlanılarak kuşaklar arası kültürel mirasın aktarılmasında önemli işlevleri üstlenmiştir. Bu sayede sözlü kültürün önemli hafızaları kuşaklararası milli kültürün aktarımını yerine getirebilmiştir. Van sözlü kültürünün aktarılmasında çok büyük bir öneme sahip olan Ercişli Emrah, şiirlerinde yaşadığı coğrafyanın tabiat güzelliklerinin yanı sıra sevgilisine olan aşkını ve özlemini türkülerle anlatırken, bölge sosyo/kültürel yapısı hakkında da önemli bilgileri şiir/müzik metinleri ve gelenekleri vasıtasıyla aktarmıştır. Ercişli Emrah’ın söylemek istediklerini özentisiz bir dille ifade etmiş olması ise çok uzun yıllar hafızalarda yer etmesini sağlamıştır. Çalışma, yöre halkından usta bir âşık olan Ummâni ile yapılan bazı görüşmeler neticesinde büyük saz şairi Ercişli Emrah’ın yaşayan şiirleri ve Emrah geleneğinin bölgenin müzik kültürüne etkisi çerçevesinde derleme yoluyla oluşturulmuştur. Ayrıca çalışmada konuyla ilgili basılmış kaynaklardan ve bölge sözlü kültüründen faydalanılmıştır. Âşık Emrah şiirlerinin ezgi yönü incelenmiş olmakla birlikte, eserlerinin güncellenmesi kapsamında ele alınmış ve halk müziğine ulusal düzeyde katkıları doğrultusunda yorumlanarak analiz edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.295007 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ercişli emrah tr_TR
dc.subject Türkü tr_TR
dc.subject Sözlü şiir tr_TR
dc.subject Müzikal yapı tr_TR
dc.subject Müzik kültürü tr_TR
dc.title Ercişli emrah şiirlerinin müzikal yapı özellikleri ve bölge kültürüne tesiri tr_TR
dc.title.alternative Musıcal constructıon characterıstıcs of ercişli emrah poetry and effect to regıonal culture tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 2 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record