DSpace Repository

Geç dönem stoa felsefesinde yaşam sanatı olarak etik anlayışı

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Fatih
dc.contributor.author Çalışkan, Sadık
dc.contributor.author Özdemir, Musa
dc.date.accessioned 2018-03-15T06:42:42Z
dc.date.available 2018-03-15T06:42:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Öztürk, F.,Çalışkan, S., Özdemir, M. (2017). Geç dönem stoa felsefesinde yaşam sanatı olarak etik anlayışı. İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017) 31-39. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391139
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8260
dc.description İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017): 31-39. tr_TR
dc.description.abstract Stoacılık, Helenistik ve Roma felsefesinde Epikurosçuluk ve Septiklerle birlikte üçüncü önemli okulun adıdır. Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan okul, kurumsal bir ‘okul’ olmamasına rağmen yaklaşık olarak 500 yıl gibi uzun bir süre varlığını sürdürmüştür. Marcus Tullius Cicero, Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius bu dönem Stoa filozoflarıdır. Bu çalışmada, özelde Geç Dönem Stoa felsefesinin etik anlayışının yaşam sanatı bağlamında ele alınmış olmasının yanı sıra, Stoacılığın genel öğretileri ve ilk kurucularının düşüncelerine de yer verilmiştir. Geç Dönem Stoa felsefesinin merkezinde yer alan etik anlayışı bu dönemde yaşam sanatının vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirilmiştir. Tanrı, Tanrısal akıl, doğa ve insanın panteist anlayış çerçevesinde bir bütün olarak algılanmasının yanı sıra dönemin filozoflarınca sistematik bir öğreti üretilmiştir. Sonuç olarak, erdeme odaklanan bu etik anlayışı mutluluğa erişme hedefindeki insan için yol gösterici olmuş ve yaşam sanatının icrasında bir temel olarak algılanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.350306 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Stoa felsefesi tr_TR
dc.subject Etik tr_TR
dc.subject Erdem tr_TR
dc.title Geç dönem stoa felsefesinde yaşam sanatı olarak etik anlayışı tr_TR
dc.title.alternative The ethıcs of late stoıc phılosophy ın the context of art of lıvıng tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 2 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record