Show simple item record

dc.contributor.author Sekman, Aziz
dc.date.accessioned 2018-03-15T11:01:45Z
dc.date.available 2018-03-15T11:01:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Sekman, A. (2017). Kant’ın ahlak delili. İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017): 58-61. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391116
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8263
dc.description İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017): 58-61. tr_TR
dc.description.abstract Kant 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemin en önemli düşünürüdür. Bu çalışmamızda, başlıkta da anlaşıldığı gibi Kant’ın Ahlak Delili ve bu delilin temellendirme meselesi tartışılacaktır. Kant kendinden önceki filozoflardan farklı olarak ahlaktan hareketle Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışmıştır. Kant saf aklın eleştirisinde antinomi olarak ileri sürmüş olduğu Tanrı’nın varlığı, özgürlük ve ölümsüzlük ideler’in bir bilgi meselesi olmadığını bunlar hakkında bir bilgi edinemeyeceğini ileri sürmüştür. Fakat patrik aklın eleştirisinde bu ideleri somutlaştırma çabasına girmiştir. Kant’a göre bizler teorik akıl ile değil ancak pratik akılla bu ideleri kavramamız mümkündür. Kant’ göre fenomen ile numen arasındaki geçişi sağlayacak temel ide ‘özgürlük’dur. Özgürlük aynı zamanda Tanrı ve Ruhun Ölümsüzlüğü için bir olanak sağlamaktadır. Kant ‘en yüksek iyi’nin nasıl gerçekleşeceğini ve ahlak ile mutluluk arasındaki ilişkiyi ele alarak ‘Ahlak Delili’ni temellendirmeye çalışmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.365263 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Teorik akıl tr_TR
dc.subject Pratik akıl tr_TR
dc.subject Fenomen-numen tr_TR
dc.subject Ahlak yasası tr_TR
dc.subject Özgürlük tr_TR
dc.subject Ruh tr_TR
dc.subject Tanrı tr_TR
dc.title Kant’ın ahlak delili tr_TR
dc.title.alternative Moral evıdence of kant tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 2 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record