(2017)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Cengiz, Deniz Uğur; Emre, Oğuz; Çalışkan, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Dil, çocuğu içinde yaşadığı dünyaya entegre eden ve onun hayata tutunmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Birey doğduğu andan itibaren ağlamayla başlayan iletişim kurma sürecinde seri ve anlamlı cümlelerin oluşması ...
 • Yanıkkerem, Emre; Esmeray, Nicole (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Engelli prevelansı dünyada her geçen gün artmakta olup, ülkemizde de nüfusun %12.3’ü engelli gruptur. Engelli nüfus içerisinde bireylerin %0.37’si işitme, %0.38’i dil ve konuşma engellidir. Engelli kadınlar toplumda ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Budak, Funda; Küçükkelepçe, Didem; Günay, Ulviye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Bu araştırma abortusa başvuran kadınların kaygı durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Malatya Devlet Hastanesi’nin septik servisinde Mart 2016-Eylül 2017 tarihleri ...
 • Demir, Mehmet; Atay, Emre; Tümer, Mehmet Kemal; Çiçek, Mustafa; Gül, Ahmet; Altındağ, Abdurrahman; Dokur, Mehmet; Acer, Niyazi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışma ile psikiyatrik sorunu olmayan kontrol grubu ile şizofreni hastalarında kraniyofasiyal bölgede yapılan antropometrik ölçüm değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 35 şizofreni hastası ile ...
 • Kazan, Gülnaz; Taşhan, Sermin Timur; Ünver, Hacer (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Araştırma; Obstetrik laparoskopi ve genel laparoskopi işlemi uygulanan hastaların post-operatif anksiyete düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile karşılaştırmalı tanımlayıcı araştırma olarak planl ...
 • Yılmaz, Osman Fatih; Kaya, Nalan; Ozan, Gonca; Kaya, Şeyma Özer; Dabak, Dürrin Özlem; Ozan, İbrahim Enver (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Tütün dumanında bulunan ve kanla taşınan toksik maddeler oksidan antioksidan sistem arasındaki dengeyi dokular aleyhine değiştirmektedir. Antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflammatuvar özelliklerinin olduğu bilinen ...
 • Karaman, Ülkü; Bozok, Şeyda Nur; Erturk, Emine; Kacmaz, Gamze; Uysal, Sare Ceren; Bingöl, Merve; Uslu, Merve; Yavuz, Yasemin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Zorunlu ektoparazit olan Pediculus capitis tüm yaşam evresini insan vücudunda geçirir. Parazitin kaynağı insanlar olup dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle okul çocuklarında daha sık olmak üzere, kış ...
 • Eltas, Şeydanur Dengizek; Uslu, Mustafa Özay; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Periodontal hastalıklar, mikrobiyal dental plaktaki patojenik bakterilerin ve ürünlerinin etkisiyle gelişen, periodontal doku ve alveoler kemik kaybıyla sonuçlanan kronik enflamatuvar hastalıklardır. Periodontal ...
 • Öz, Özge; Altay, Birsen (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Üriner inkontinans istemsiz olarak herhangi bir idrar kaçırma şikayeti olup, bireylerin hayatını fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bu problemin gelişmesinde menapoz, obstetrik ...
 • Aladağ, Murat; Alkan, Alper; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Langerhans hücreli histiositosisin (LHH) bir alt grubu olan, eosinofilik granülom çoğunlukla kemikleri etkileyen ve seyrek görülen bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda görülen bir hastalık olup, erişkinlerde nadirdir. ...
 • Karaaslan, Erol; Kahraman, Ercan; Çolak, Mehmet Cengiz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Kardiyak ve kardiovasküler cerrahide tanı ve tedavi amaçlı kateter kullanımı ve kateter ile ilişkili komplikasyonlar halen vardır. Biz bu vakada pleurocan kateter ile drenaj sırasında oluşan myokardiyal yaralanmanın erken ...
 • Seven, Aybüke; Doğan, Mert (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı Karpal Tünel Sendromu (KTS) tanısı almış hastalarda farklı fizyoterapi yöntemlerinin ağrı, genel sağlık, fonksiyonel durum, uyku kalitesi ve semptomların giderilmesine etkisini karşılaştırmaktır. ...
 • Aladağ, Murat; Yıldız, Azibe; Türköz, Yusuf; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Önlenmesi için büyük çapta deneysel ve klinik araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, anevrizmal subaraknoidal kanamanın (SAK) yıkıcı bir tıbbi komplikasyonu olan serebral vazospazm, yüksek oranda morbidite ve ...
 • Yağmur, Yurdagül; Çubuk, Medine Mutlu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Daha önce doğum yapmamış gebelerin doğum tercihlerine sağlık eğitiminin etkisini belirlemekti. Yöntem: Araştırma deneme öncesi (pre-experimental) tek grup son test modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın ...
 • Bulut, Hatice; Taşhan, Sermin Timur (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Araştırma, sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Malatya Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde sezaryan ...