Cilt 6 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Cengiz, Deniz Uğur; Emre, Oğuz; Çalışkan, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Dil, çocuğu içinde yaşadığı dünyaya entegre eden ve onun hayata tutunmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Birey doğduğu andan itibaren ağlamayla başlayan iletişim kurma sürecinde seri ve anlamlı cümlelerin oluşması ...
 • Yanıkkerem, Emre; Esmeray, Nicole (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Engelli prevelansı dünyada her geçen gün artmakta olup, ülkemizde de nüfusun %12.3’ü engelli gruptur. Engelli nüfus içerisinde bireylerin %0.37’si işitme, %0.38’i dil ve konuşma engellidir. Engelli kadınlar toplumda ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Budak, Funda; Küçükkelepçe, Didem; Günay, Ulviye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Bu araştırma abortusa başvuran kadınların kaygı durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Malatya Devlet Hastanesi’nin septik servisinde Mart 2016-Eylül 2017 tarihleri ...
 • Demir, Mehmet; Atay, Emre; Tümer, Mehmet Kemal; Çiçek, Mustafa; Gül, Ahmet; Altındağ, Abdurrahman; Dokur, Mehmet; Acer, Niyazi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışma ile psikiyatrik sorunu olmayan kontrol grubu ile şizofreni hastalarında kraniyofasiyal bölgede yapılan antropometrik ölçüm değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 35 şizofreni hastası ile ...
 • Kazan, Gülnaz; Taşhan, Sermin Timur; Ünver, Hacer (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Araştırma; Obstetrik laparoskopi ve genel laparoskopi işlemi uygulanan hastaların post-operatif anksiyete düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile karşılaştırmalı tanımlayıcı araştırma olarak planl ...
 • Yılmaz, Osman Fatih; Kaya, Nalan; Ozan, Gonca; Kaya, Şeyma Özer; Dabak, Dürrin Özlem; Ozan, İbrahim Enver (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Tütün dumanında bulunan ve kanla taşınan toksik maddeler oksidan antioksidan sistem arasındaki dengeyi dokular aleyhine değiştirmektedir. Antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflammatuvar özelliklerinin olduğu bilinen ...
 • Karaman, Ülkü; Bozok, Şeyda Nur; Erturk, Emine; Kacmaz, Gamze; Uysal, Sare Ceren; Bingöl, Merve; Uslu, Merve; Yavuz, Yasemin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Zorunlu ektoparazit olan Pediculus capitis tüm yaşam evresini insan vücudunda geçirir. Parazitin kaynağı insanlar olup dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle okul çocuklarında daha sık olmak üzere, kış ...