DSpace Repository

Nikotin ile oluşturulmuş deneysel akciğer toksisitesi modelinde dekspantenolün antioksidan ve antiinflamatuar etkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Aslan, Meral
dc.date.accessioned 2022-11-30T06:17:47Z
dc.date.available 2022-11-30T06:17:47Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Aslan, M. (2022). Nikotin ile oluşturulmuş deneysel akciğer toksisitesi modelinde dekspantenolün antioksidan ve antiinflamatuar etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85430
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Nikotinin akciğer dokusunda oluşturduğu hasarı onarımında, Dekspantenolün antiinflamatuar ve antioksidan etkilerinin araştırılması. Materyal ve metot: İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi'nden tedarik edilen, 250-300 gram ağırlığında 32 adet Spraque Dawley cinsi erkek ratlar kullanıldı. Ratlar rastgele 4 eşit gruba ayrıldı; Kontrol grubu, nikotin grubu, dekspantenol grubu, dekspantenol + nikotin grubu olarak ayrıldı. 8 hafta boyunca Nikotin ve Dekspantenol gruplarına intraperitonal olarak uygulama yapıldı (Nikotin 0.5mg/kg-gün, Dekspantenol 500 mg/kg/gün). 8 haftanın sonunda ratların akciğer doku ve kan örnekleri alınarak, biyokimyasal ve histolojik incelemeler yapıldı. Bulgular: Nikotin uygulanması, ratların akciğer dokusunda oksidatif stres parametrelerini arttırmış MDA, TOS, OSİ (P=0.002), antioksidan parametrelerini düşürmüştür (CAT, GSH-Px, SOD, GSH, GST). Bu durum histopatolojik durumlara yol açarak, akciğer dokusunda inflamasyona neden olmuş ve inflamasyon faktörlerinden, IL-1β ve IL-6 değerlerinde artışa sebep olmuştur. Dekspantenol uygulaması akciğer dokusunda antioksidan parametreleri düzeyini arttırırken, oksidan (MDA) ve serum inflamasyon değerlerinde (IL-1β ve IL-6) düşüşlere neden olmuştur. Nikotin ile dekspantenol uygulaması nikotinin biyokimyasal ve histopatolojik etkilerini azaltmaya çalışmıştır. Sonuç: Nikotin akciğer dokusunda hücre harabiyetini oluşturarak, toksisiteye neden olmuş beraberinde inflamasyonlar oluşmuştur. Dekspantenol ise antioksidan ve antiinflamatuar etki göstermiştir. Nikotinin toksik etkilerini tedavi etmek için tedavi protokolüne dekspantenol eklenebilir. Anahtar Kelimeler: Akciğer, Dekspantenol, Histopatoloji, Nikotin, Oksidatif Stres Parametreleri, Rat en_US
dc.description.abstract Aim: Investigate the anti-inflammatory and antioxidant effects of Dexpanthenol in repairing the damage caused by nicotine in the lung tissue. Material and Method: 32 Spraque Dawley male rats weighing 250-300 grams, supplied from İnönü University Experimental Animal Production and Research Center, were used. Rats were randomly divided into 4 equal groups; The control group was divided into nicotine group, dexpanthenol group, dexpanthenol + nicotine group. For 8 weeks, Nicotine and Dexpanthenol groups were administered intraperitoneally (Nicotine 0.5mg/kg-day, Dexpanthenol 500 mg/kg/day). At the end of 8 weeks, lung tissue and blood samples of the rats were taken and biochemical and histological examinations were performed. Results: Nicotine administration increased oxidative stress parameters in the lung tissue of rats, MDA, TOS, OSI (P=0.002). It decreased antioxidant parameters (CAT, GSH-Px, SOD, GSH, GST). This situation caused histopathological conditions, caused inflammation in the lung tissue and caused an increase in IL-1β and IL-6 values, which are inflammatory factors. While dexpanthenol administration increased the level of antioxidant parameters in lung tissue, it caused decreases in oxidant (MDA) and serum inflammation values (IL-1β and IL-6). The application of dexpanthenol with nicotine tried to reduce the biochemical and histopathological effects of nicotine. Conclusion: Nicotine caused cell damage in the lung tissue, causing toxicity, and inflammations occurred. Dexpanthenol showed antioxidant and anti-inflammatory effects. Dexpanthenol can be added to the treatment protocol to treat the toxic effects of nicotine. Keywords: Lung, Dexpanthenol, Histopathology, Nicotine, Oxidative Stress Parameters, Rat en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Akciğer en_US
dc.subject Dekspantenol en_US
dc.subject Histopatoloji en_US
dc.subject Nikotin en_US
dc.subject Oksidatif Stres Parametreleri en_US
dc.title Nikotin ile oluşturulmuş deneysel akciğer toksisitesi modelinde dekspantenolün antioksidan ve antiinflamatuar etkisinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of the antioxidant and anti-inflammatory effect of dexpanthenol in an experimental lung toxicity model generated with nicotine en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 75 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record