DSpace Repository

Non stres test esnasında sanal gözlük kullanımının kaygı, stres ve fetal iyilik üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çoban, Mevhibe
dc.date.accessioned 2022-11-30T06:24:42Z
dc.date.available 2022-11-30T06:24:42Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Çoban, M. (2022). Non stres test esnasında sanal gözlük kullanımının kaygı, stres ve fetal iyilik üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85431
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ebelik Ana Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Araştırma, Non-stres test esnasında kullanılan sanal gözlüğün gebelerdeki kaygı, stres ve fetal iyilik üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Araştırma, Ekim 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yer alan Kadın Doğum Polikliniklerinde NST işlemi uygulanan gebelerle randomize kontrollü olarak yürütüldü. Verilerin Toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, NST Kayıt Formu, PDÖ-RV, DKE kullanıldı. Power analizi yapıldığında örneklem büyüklüğü her bir grup için 71 gebe olarak hesaplandı (71 deney grubu, 71 kontrol grubu). Deney grubuna NST işlemi esnasında sanal gözlük ile doğa manzaraları içeren videolar izletildi. Kontrol grubuna NST boyunca hiçbir girişim uygulanmadı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve bağımlı-bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Bulgular: Girişim sonrası deney grubundaki gebelerin DKE puan ortalamalarının kontrol grubundaki gebelere göre daha düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın deney grubu lehine istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi (p<0.001). Deney grubundaki gebelerin PDÖ-RV puan ortalamalarının kontrol grubundaki gebelere göre daha düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi (p<0.001). Ayrıca deney grubundaki gebelerin akselerasyon sayısının, kontrol grubundaki gebelere göre daha fazla olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Non-stres test esnasında sanal gözlük kullanımının gebelerdeki kaygı ve stres düzeyini azalttığı ve fetal iyiliği arttırdığı belirlendi. Anahtar kelimeler: Fetal iyilik, kaygı, non-stres test, sanal gözlük, stres en_US
dc.description.abstract Aim: The aim of this study to determine the effect of using virtual glasses on anxiety, stress and fetal well-being during non-stress testing. Material and Method: The study was carried out in a randomized controlled manner with pregnant women who underwent NST procedure in the Obstetrics and Gynecology Polyclinics of Elazig Fethi Sekin City Hospital between October 2021 and February 2022. Personal Information Form, NST Registration Form, NUPDQ-RV, STAI were used to collect data. When the power analysis was performed, the sample size was calculated as 71 pregnant women for each group (71 experimental group, 71 control group). During the NST procedure, the experimental group watched videos containing nature scenes with virtual glasses. No intervention was applied to the control group during the NST. Descriptive statistics and dependent-independent t-test were used in the analysis of the data. Results: After the intervention, it was determined that the mean STAI scores of the pregnants in the experimental group were lower than those in the control group, and the difference between the groups was statistically significant in favor of the experimental group (p<0.001). It was determined that the mean NUPDQ-RV scores of the pregnant women in the experimental group were lower than those in the control group, and the difference between the groups was statistically significant (p<0.001). In addition, it was determined that the number of accelerations of the pregnant women in the experimental group was higher than the pregnant women in the control group and the difference between the groups was statistically significant (p<0.05). Conclusion: This research's findings indicated that the use of virtual glasses during the non-stress test reduced anxiety and stress levels and increased fetal well-being. Key Words: Anxiety, fetal well-being, non-stress test, stress, virtual glasses en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Fetal iyilik en_US
dc.subject kaygı en_US
dc.subject non-stres test en_US
dc.subject sanal gözlük en_US
dc.title Non stres test esnasında sanal gözlük kullanımının kaygı, stres ve fetal iyilik üzerine etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of using virtual glasses on anxiety, stress and fetal well-being during non-stress testing en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 92 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record