DSpace Repository

Doğum öncesi düzenli egzersizin hamilelerin vücut kompozisyonları ve bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisinin analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Kaya, Nerkız
dc.date.accessioned 2014-12-19T08:49:52Z
dc.date.available 2014-12-19T08:49:52Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Kaya, Nerkız ;(1996) Doğum öncesi düzenli egzersizin hamilelerin vücut kompozisyonları ve bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisinin analizi,İnönü Üniversitesi. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/900
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; doğum öncesi düzenli egzersizin hamilelerin vücut kompozisyonları ve bazı fizyolojik parametreleri üzerine etkisinin analiz edilmesiydi.Elde edilen bulgular, egzersiz yapan hamile bayanlar ve egzersiz yapmayan hamile bayanların bulgularıyla karşlaştınldı. Denekler; 1995-1996 yılında Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine gelen 35 gönüllü hamile bayandı. 15 denek egzersize düzenli olarak katılırken 20 bayan hiç egzersiz yapmadı.Ölçümlerle elde edilen verilerin egzersiz yapanlar ve yapmayanlar arasındaki karşılaştırmasında "t" testi istatistiği kullanıldı. Sonuçların analizinde 0.05 anlamlılık seviyesi esas alındı. Çalışmanın sonucunda; egzersiz yapan ve yapmayan hamilelere ait aşağıdaki değerler elde edilmiştir. Egzersiz yapan ve yapmayan hamilelerin, yaş ortalaması: 28.02±3.6 ve 25.78±4.3 yıl, boy ortalamaları 1.60*0.6 vel.59±0.4 cm., kilo ortlamalan 75.87*8.39 ve 74.86* 10.04 kg. idi, egzersize katılan ve katılmayan bayanların ön ve son test ortalamaları; mak karın ortalamaları: 114.27*8.07 cm., ve 111.70*9.40 cm., kalça ortalamaları: 114.20*8.27 ve 114.30*9.31 cm., vücut yağ yüzdeleri: 36.38*5.77 ve 32.53*7.74 gm/ml, nabız ortalamaları: 73.27*5.28 ve 95.30*3.97 aüm/dak., diastol basınç ortalaması:99.67±5.50 ve 114.50*8.88 mm/hg, hemoglobin ortalaması; 11.08*0.69 ve 1.59*1.07, ürik asit ort:4.74*0.57 ve S.47± 8.74, açlık kan şekeri ort.:9.49* 1.20 ve 63.80*34.91 olarak bulunmuştur. 57 Ölçümlerin çoğunda hamilelikte egzersiz programa katılan ve katılmayan bayanların ölçüm değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Egzersize katılan grubun çocuklarının ağırlık ortalaması 3320.00± 482.64 gr. katılmayanların ki ise 2115.83*150.60 gr. istatistiki olarak daha yüksektir. Egzersize katılanların vücut yağ yüzdeleri 3 2.5 3 ±7.74 katılmayanlardan az da olsa daha iyi düzeyde idi. Egzersize katılanların kendine güven düzeyleri katılmayanlardan daha iyi düzeydeydi, egzersize katılanların tamamı sezeryansız ye normal doğum yapü. Bu araştırma bulgularından hamilelikte görülen fiziksel ve fizyolojik bir takım değişiklikler kadının hamilelik boyunca egzersiz yapma yeteneğini olumsuz yönde etkilemekle birlikte, ideal vücut ağırlığının sürdürülmesine olan etkisi psikolojik motivasyonel katkısı ve kas gücüne olan katkısı ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.subject Spor tr_TR
dc.subject Sports tr_TR
dc.subject Doğum tr_TR
dc.subject Delivery tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject Vücutca formda olmak tr_TR
dc.subject Physical fitness tr_TR
dc.title Doğum öncesi düzenli egzersizin hamilelerin vücut kompozisyonları ve bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisinin analizi tr_TR
dc.title.alternative The Purpose of the studyways to analyze the effect of regular exercising on the body compositions and some physiologic parameters before pregnancy tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record