DSpace Repository

Malatya’da Gıda ile Uğraşan Bir Şirketin Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Aycan, Özlem M.
dc.contributor.author Atambay, Metin
dc.contributor.author Karaman, Ülkü
dc.contributor.author Miman, Özlem
dc.contributor.author Daldal, Nilgün
dc.date.accessioned 2014-12-23T12:30:51Z
dc.date.available 2014-12-23T12:30:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Aycan, Özlem M ;Atambay, Metin ;Karaman, Ülkü ;Miman, Özlem ;Daldal, Nilgün ;(2008) Malatya’da Gıda ile Uğraşan Bir Şirketin Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması,İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2008/volume15/issue2/2008_15_2_6.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/932
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2) 99-101(2008) tr_TR
dc.description.abstract In this study, the staff of Malatya food company were investigated for intestinal parasites. The control of intestinal parasitic diseases is aimed in this study. For this reason food workers are examined and porters are treated. Stool and cellophane tape specimens were taken for parasitological examination from 47 people who work in Meat and Meat product company. Stool samples were examined using native lugol and precipitation by formol ethyl acetate methods. Parasites were isolated at 11 sample (23%) of 47 in total. 6 (12%) Giardia intestinalis, 1 (2%) Enterobius vermicularis, 2 (4%) Entamoeba coli, 1 (2%) Blastocystis hominis, 1 (2%) Iodamoeba bütschili were recognized and medical treatment was applied. Prevalence rates and species of parasites are similar that found in patients in our laboratory and the staff of Malatya Meat and Meat product Industry and Trade company. It is observed that companies may became the source of parasitic diseases in cases when the routine examinations are not made or not held with high priority. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, Malatya’da bir gıda şirketinde görev yapan personelde bağırsak parazitlerinin dağılımı ve sıklığı araştırılmıştır. Gıda ile ilgili işlerde çalışan personelde bağırsak parazitleri sıklığının belirlenmesi ve parazitoz tespit edilenlerin sağaltımı yapılarak paraziter hastalıkların yayılmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Malatya’da bir et ve et ürünleri şirketinde görev yapan personelden toplam 47 kişide dışkı ve selofanlı lam örnekleri alınarak incelenmiştir. Dışkı örneklerinin tümüne nativ- lugol ve formol-etil asetat çoklaştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada, 47 dışkı örneğinin 11 (%23)’inde bağırsak paraziti saptanmıştır. Parazit saptanan örneklerin 6’sında (%12) Giardia intestinalis, 1’inde (%2) Enterobius vermicularis, 2’sinde (%4) Entamoeba coli, 1’ inde (%2) Blastocystis hominis, 1’inde (%2) Iodomoeba butschili görülmüş ve tedavi uygulanmıştır. Gerek parazit görülme sıklığı ve gerekse görülen parazitlerin dağılımı açısından saptanan oranlar hastanemize çeşitli şikayetlerle gelenlerde saptanan oranlara çok yakındır. Gıda sektöründe çalışan personelde bağırsak parazitlerinin olmaması gerekirken, zorunlu kontrollerin yapılmaması ya da yeterince ciddi yapılmaması durumunda gıda ile ilgili iş yerlerinin hastalık kaynağı haline gelebileceği görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Bağırsak parazitleri tr_TR
dc.subject Gıda personeli tr_TR
dc.subject Intestinal parasites tr_TR
dc.subject Food staff tr_TR
dc.title Malatya’da Gıda ile Uğraşan Bir Şirketin Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Intestinal Parasites In The Staff of a Food Company In Malatya tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States