Cilt 9 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Çökük, Barış (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  En önemli sermayesi insan olan organizasyonların, çalışanları pek çok bakımdan olumsuz etkileyebilecek örgütsel stres kaynaklarını iyi tahlil etmesi ve bunlara karşı çözümler üretmesi son derece önemlidir. Çalışanlarının ...
 • Bakan, Selahaddin; Çimen, Hasan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda, yeterli sermaye birikimi ve güçlü burjuvazinin yetersizliği nedeniyle, siyasi-bürokratik kesimlerin ülke yönetiminde belirleyici etkisi söz konusu olmuştur. Siyasi ve bürokratik kesimle ...
 • Aksu, İbrahim; Tursun, Mehmet (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, yükseköğretimde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, ders motivasyonu ile mesleki beklentilerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmada ...
 • Bilici, Zekeriya; Babahanoğlu, Veysel (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Günümüzde insanoğlunun yarısından fazlası kentsel mekânlarda yaşamakta ve önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da artacağı öngörülmektedir. Kentsel mekânlardaki hızlı nüfus artışı beraberinde bir takım problemleri getirmekte ...
 • Şen, Ali; Pehlivan, Ceren (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  The relationship between financial development and economic growth has been extensively analysed. It is generally hold that financial development is crucial for economic growth. The growth of financial development enables ...
 • Karadağ, Ahmet; Yaman, Haluk (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Söylemi kolay, algısal düzeyi yüksek, tanımlanması zor olan milliyetçilik, tarihin seyri içerisinde, değişimlerden her zaman etkilenmiş ve çoğu zaman değişimlerin önemli bir argümanı olarak kullanılmıştır. Bir birlik ve ...
 • Çınar, Yusuf (İnönü Üniversitesi, 2018)
  Karl Marks, kullandığı metot ile öncelikle Grek dönemi tarihçilerinin görmezden geldiği ekonomik ve sosyal sebeplerin tarihi şekillendiren önemli bir unsur olduğunun altını çizmiş, üretim güçlerinin önemini vurgulamış ...