DSpace Repository

Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları

Show simple item record

dc.contributor.author Topal, Erdem
dc.contributor.author Çatal, Ferhat
dc.contributor.author Ermiştekin, Halime
dc.contributor.author Özdemir, Ramazan
dc.contributor.author Karadağ, Ahmet
dc.contributor.author Sinanoğlu, M. Selçuk
dc.contributor.author Yıldırım, Nurdan
dc.date.accessioned 2020-05-03T10:23:48Z
dc.date.available 2020-05-03T10:23:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Erdem T., Ferhat Ç., Halime E., Ramazan Ö., Ahmet K., M Selçuk S., Nurdan Y. (2014). Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları, Abant Tıp Dergisi, İnönü üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15435
dc.description Öz (İngilizce):Objective : We aimed to determine the spectrum of aero- alergen sensitivity of patients diagnosed with asthma and allergic rhinitis. Method : The skin prick test results of patients that were diagnosed asthma and allergic rhinitis between June 2012 and May 2013 were retrospectively evaluated at the Inönü University Pediatric Allergy and Asthma outpatient clinic. Results : Of 358 patients in whom skin prick tests were performed, 229 (64%) patients had sensitization to at least one aeroalergens. The median age of patients who had positive skin prick test was 10 years (5 -18), and 138 (60.3%) of those were male. Grass/cereal mix was the most co m- mon aeroalergen found to be positive in 112 patients (48.9%). The prevalence of positive tests were as follows; weed mix (48.5%), house dust mite (40.2%), park trees (35.4%), cockroach (30.6%), mold mix (27.5%), cat and dog dander (26.6%). Fifty-eight patients (25.3%) had positive skin prick test for one aeroalergen tested, while 171 pat i- ents (74.7%) had positive skin prick test for multiple aero- alergens. There was no statistically significant correlation between sensitization to one aeroalergen and gender (p=0.76), age (p= 0.38), peripheral eosinophili (p=0.89), level of serum total Ig E (p=0.24). Also, the asthmatic patients had less sensitization to multiple aeroalergen compared with allergic rhinitis patients (p=0.06). Conclusion : Grass/cereal mix was the most common aero- alergens causing a sensitivity reaction in prick test detected in our clinic. The asthmatic patients were tendency to have monosensitization. tr_TR
dc.description.abstract Öz:Amaç: Astım ve alerjik rinit tanısı konulmuş çocukların aeroalerjenlere karşı duyarlılıkların dağılımını belirleme ktir. Yöntem : İnönü Üniversitesi Pediatrik Alerji ve Astım poli kliniğinde Haziran 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların dosyaları ndan deri prik test sonuçları geriye dönük olarak incelendi . Bulgular: Deri prik testi yapılan 358 hastanın 229 (%64) u en az bir aeroalerjene karşı duyarlı idi. Deri testinde poz itiflik tespit edilen hastaların ortanca yaşı 10 (5 -18) olup, 138 (%60,3) i erkek idi. En sık duyarlılığın tespit edildiği aeroalerjen ot/tahıl polen idi ve 112 hastada (%48,9) pozitif bulundu. Deri prik tes tinde pozitif bulunan aero-alerjenlerin sıklığı sırasıyla; yabani ot karışımı (48,5%), ev tozu akarı (40,2%), ağaç poleni karışımı (35,4%), hamam böceği (30,6%), mantar karışımı (27,5%), kedi ve köpek epiteli (26,6%) idi. Deri prik testi pozitif olan hastal arın 51 (%25,3) inde sadece bir aeroalerjene karşı duyarlılık va rken, 171 hastada (%74,7) birden fazla aeroalerjene karşı duyarlılık vardı. Tek alerjene duyarlı olma ile hastaların cinsiyeti, yaşı, periferik eozinofili ve serum Ig E düzeyleri arasında ista tistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Bunu nla birlikte, astımlı hastaların birden fazla aeroalerjene karşı duyarlanmaları alerjik rinitli hastalara göre daha az idi (p=0,06). Sonuç : Kliniğimizde yapılan deri prik testinde en sık ot/tahıl polen karışım ına karşı duyarlılık tespit edildi. Astımlı hastalar daha çok tek alerjene karşı duyarlanma eğilimindeydiler. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Abant Tıp Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.title Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları tr_TR
dc.title.alternative Aeroalergen distribution in skin prick test in children who were diagnosed with asthma and allergic rhinitis in Malatya region. tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record