DSpace Repository

A functional and aesthetic solution for saddle nose deformity: The use of the inferior turbinate bone

Show simple item record

dc.contributor.author Özturan, Orhan
dc.contributor.author Erdem, Tamer
dc.contributor.author Miman, Murat Cem
dc.contributor.author Erguvan, Rezzan
dc.date.accessioned 2020-06-21T20:24:17Z
dc.date.available 2020-06-21T20:24:17Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation ORHAN Ö., Tamer E., Murat Cem M., Rezzan E. (2003). A functional and aesthetic solution for saddle nose deformity: The use of the inferior turbinate bone, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15950
dc.description.abstract Öz:Bu yazıda, hafif ve orta derecede bozukluk gösteren semer burunların tamirinde başvurulabilecek yeni bir materyal olarak alt konka kemiğinin kullanımı, orta derecede deformitesi olan 24 yaşındaki erkek hastanın tedavisiyle birlikte sunuldu. Ameliyat sonrası izleminde hastada komplilkasyon gelişmedi. Ameliyattan 13 ay sonra alınan fotoğraf ve üç-boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülerinde, rekonstrüksiyon alanının rezorbe olmadığı görüldü. Ameliyat öncesindeki şikayetleri tamamen geçen hasta, fonksiyonel ve kozmetik sonuçlardan memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, alt konka kemiğinin yumuşak dokusunda bulunan glandüler yapıların derinliğini ortaya koymak amacıyla yapılan histolojik çalışmada, kemiğin kısmen soyularak daha düzgün şekilli olarak burun sırtında kullanılabileceği görüldü. Başlık (İngilizce):Semer burun tamirinde alt konka kemiğinin kullanımı: Fonksiyonel ve estetik bir çözüm Öz (İngilizce):The use of a new autologous material, the inferior turbinate bone, for nasal augmentation is presented together with surgical treatment of a 24-year-old male patient with moderately severe saddle nose deformity. In the postoperative period, no complications were observed. Photographs and three-dimensional computed tomography views obtained 13 months after the operation showed that the reconstruction area was highly free of postoperative resorption. The patient's complaints disappeared, and he was satisfied with functional and cosmetic results. Moreover, a histologic evaluation which was made to assess the depth of the glandular component showed that the inferior turbinate bone could be used over the nasal dorsum in a smoother shape, retaining its overlying soft tissue. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.title A functional and aesthetic solution for saddle nose deformity: The use of the inferior turbinate bone tr_TR
dc.title.alternative Semer burun tamirinde alt konka kemiğinin kullanımı: Fonksiyonel ve estetik bir çözüm tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record