DSpace Repository

Bronşioloalveolar karsinoma ( 53 olgunun retrospektif incelemesi)

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Zeki
dc.contributor.author Boyacı, Haşim
dc.contributor.author Hasanoğlu, H. Canan
dc.contributor.author Erdoğan, Yurdanur
dc.contributor.author Dursun, Güngör
dc.contributor.author Köksal, Nurhan
dc.date.accessioned 2020-06-30T15:41:51Z
dc.date.available 2020-06-30T15:41:51Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Zeki Y., Haşim B., H. Canan H., YURDANUR E., Güngör D., Nurhan K. (1997). Bronşioloalveolar karsinoma ( 53 olgunun retrospektif incelemesi), Tüberküloz ve Toraks, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16221
dc.description.abstract Öz:Bronşioloalveolar kanserin (BAK) çeşitli özelliklerini incelemek için yapılan bu çalışma Ocak 1990 ve Ekim 1996 tarihleri arasında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi ile inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yatarak tedavi olan 53 hastada gerçekleştirildi. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 58.21 ±11.99 idi. Hastaların 11'i kadın diğerleri erkekti. Sigara anamnezi sadece erkeklerin 26'sında (% 49) vardı. En sık görülen semptom sıklık sırasına göre öksürük (% 64), nefes darlığı (% 52), göğüs ağrısı (% 49), balgam çıkarma (% 30.1), kilo kaybı (% 30.1), hemoptizi (% 16.9), gece terlemesi (% 13.2), bronkore (% 11.3) ve ateş (% 11.3) idi. Radyolojik olarak incelendiğinde ise en sık pnömonik konsolidasyon (% 40.3) izlendi. Tanı koymak için en sık kullanılan yöntem ise bronkoskopik işlem idi (% 47.2). Elli üç hastanın 3'ü (% 5) evre I, 3'ü (% 5) evre II 21'i (% 39.6) evre III B ve 26'sı (% 49.1) evre IV hastalık sınıflamasına giriyordu. Evre I olgulara lobektomi, evre II olgulara pnömonektomi uygulandı ve iki grubun ortalama yaşam süresi 25 ay idi. Evre III B ve evre IV olgularda ise 2 olguya radyoterapi, 16 olguya Cisplatinum içeren kombine kemoterapi ve 29 olguya ise palyatif tedavi uygulandı. Her iki grubun ortalama yaşam süresi ise 4.1 ay olarak bulundu. Başlık (İngilizce):Bronchioloalveolar carcinoma ( Retrospective analysis of 53 patients ) Öz (İngilizce):BRONCHIOLOALVEOLAR CARCINOMA (Retrospective Analysis of 53 Patients) From January 1990 to October 1996, several features of 53 patient with bronchioloalveolar carcinoma were retrospectively studied In Ankara Atatürk Chest Disease Ceter and İnönü University School of Medicine, Turgut Özal Medical Center. 42 male and 11 female patients were included to the study and mean age of patients was 58.21 ±11.99. only the 26 of the men was smoker. The most frequent presenting symptoms were, respectively, cough (64 %), shortness of breath (52 %), chest pain (49 %), sputum production (30.1 %), weight loss (30.1 %), haemoptysis (16.9 %), night sweat (13.2 %), malaise (13.1 %), Bronchorrhoea (11.3 %) and fever (11.3 %). The most presenting radiographic manifestation was pneumonic consolidation (40.3 %). The most frequent used method for diagnosis was fiberoptic bronchoscopic procedure (47.2 %). Of the 53 patients, 3 (5 %) were stage I and II, 21 (39.6 %) were stage III B and 26 (49.6 %) were stage IV. Lobectomy was performed in stage I and pneumonectomy was performed in stage II. Two patients had received raitohrepay, 16 had combined chemotherapy. Rest of the patients (29) who were in stage III B and IV had received palliative treatment. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Tüberküloz ve Toraks tr_TR
dc.subject Kulak, Burun, Boğaz tr_TR
dc.subject Solunum Sistemi tr_TR
dc.title Bronşioloalveolar karsinoma ( 53 olgunun retrospektif incelemesi) tr_TR
dc.title.alternative Bronchioloalveolar carcinoma ( Retrospective analysis of 53 patients ) tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record