DSpace Repository

Erkeklerde Meme Kanseri ve Tedavi Özellikleri Breast

Show simple item record

dc.contributor.author Temelli, Öztun
dc.contributor.author Ekici, Cemal
dc.contributor.author Ekici, Kemal
dc.date.accessioned 2020-06-30T20:15:53Z
dc.date.available 2020-06-30T20:15:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Öztun T., Cemal E., Kemal E. (2015). Erkeklerde Meme Kanseri ve Tedavi Özellikleri Breast, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16232
dc.description.abstract Öz:Amaç: Bu çalışmamızda amacımız kliniğimizde tedavi edilen erkek meme kanseri (EMK) olgularını literatür bilgisi ışı- ğında sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu geriye dönük çalışmada Haziran 2004 ile Ocak 2013 tarihleri arasında kliniğimizde incelenen ve tedavi edilen 15 erkek hastanın kayıtları incelendi. Hasta yaşı, tümörün hangi memeden geliştiği, tümör evresi, histopatolojik özellikler, genetik özellikler, adjuvan tedaviler ve sağkalım süreleri analiz edildi. Bulgular: Hastalar 44-82 yaşları arasında, ortalama 62 yaşındaydı. Tümör 11 hastada sol memede, dört hastada sağ memede yerleşimli idi. AJCC 2010 evrelemesine göre altı hasta evre 2, dört hasta evre 3A, üç hasta evre 3B ve iki hasta evre 3C idi. Hastalarımızın tamamı invaziv duktal karsinomdu. Hastalarımızın hepsine modifiye radikal mastektomi sonrası adjuvan kemoterapi ve radyoterapi uygulanmıştı. Hastalıksız sağkalım medyan 46 (12-108) ay bulundu. Sonuç: Erkek meme kanserleri kadın meme kanserlerine benzer klinik, histopatolojik ve prognostik özellikler göstermekte olup, aynı prensiplerle tedavi edilmelidir. Erkek meme kanserine erken evrede tanı konulur ve uygun tedavi yapılırsa prognoz iyi görünmektedir. Başlık (İngilizce):Cancer in Men and Treatment Characteristics Öz (İngilizce):Background: The aim of this study was to evaluate cases of male breast cancer treated at our clinic. Methods: We reviewed retrospectively the medical records of 16 male breast cancer patients who were treated in our clinic between June 2004 and January 2013. Patient age, tumor localization, tumor stage, histopathologic characteristics, genetic properties, adjuvant therapy, and survival were analyzed. Results: Patients ranged in age from 44 to 82 and the average age was 62. Tumors were localized in the left breast in 11 patients and in the right breast in 4 patients. Using the AJCC 2010 staging, 6 patients were stage 2, 4 patients were stage 3A, 3 patients were stage 3B, and 2 patients were stage 3C. All of the cases involved invasive ductal carcinoma. In all patients, modified radical mastectomy followed by adjuvant chemotherapy and radiotherapy was administered. The median disease free survival was 46 months (12-108). Conclusion: Male breast cancer is associated with clinical, histopathological and prognostic features that are similar to female breast cancer and should be treated based on the same principles. Early diagnosis and treatment can result in good prognosis for male patients with breast cancer. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Erkeklerde Meme Kanseri ve Tedavi Özellikleri Breast tr_TR
dc.title.alternative Cancer in Men and Treatment Characteristics tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record