DSpace Repository

Karaman eyaleti Niğde kazasından Kıbrıs’a göçürülen aileler

Show simple item record

dc.contributor.author Dündar, Recep
dc.contributor.author Aydın, Mesut
dc.date.accessioned 2020-07-04T13:53:12Z
dc.date.available 2020-07-04T13:53:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation RECEP D., MESUT A. (2012). Karaman eyaleti Niğde kazasından Kıbrıs’a göçürülen aileler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16439
dc.description.abstract Öz:Kıbrıs’ın imar ve iskânı için 21 Eylül 1572 tarihinde çıkarılmış olan sürgün hükmü çerçe- vesinde, Anadolu’nun güney ve iç bölgelerin- den nüfus nakline başlanmıştır. İskânla ilgili Sürgün hükmü; Anadolu, Karaman, Rum ve Dulkadir kadılarına yazılmış, adıgeçen bölge- lerden de mevcut nüfusa uygun sürgün hane- leri oluşturulmuştur. Ancak Kıbrıs’ın iskânı ile ilgili bilgilerimiz Karaman Eyaleti kazalarıyla, İçel Sancağı kazalarından gönderilen sürgün haneleri ile sınırlıdır. Karaman Eyaleti’ne bağlı Beyşehir, Seydi- şehir, Aksaray, Andugu, Develikarahisar, Ür- güb, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı ve Akşehir kazalarından yazılan sürgün haneleri bir defter haline getirilmiştir. Defterdeki Niğde ile ilgili kayıtlara göre; Niğde şehir merkeziyle kaza ve nahiyelerinden toplam 246 hane Kıbrıs’a gönderilmek üzere tespit edilmiştir. Bu ailelerin yirmi ikisi erkek ve onu kız olmak üzere toplam otuz iki çocuklarının olduğu görülmektedir. Tespit edilen aile reislerinden otuzu meslek sahibi iken diğerlerinin mesleği yoktur. Niğde’den tespit edilen 246 aileden 132’si gönüllü, otuz altısı sürgün hükmü gere- ğince, yetmiş altısı da isnat edilen değişik suçlardan dolayı sürgün yazılmışlardır. Bu ailelerden İkisi de hariçten gelmiştir. Başlık (İngilizce):Families emigrating to Cyprus from the Nigde district of Karaman province Öz (İngilizce):Within the framework of the expatriation decree issued on 21 September 1572 for the Development and Housing of Cyprus, imme- diate population transfer movements were launched from the south and middle regions of Anatolia. Expatriation decree orders were written to Kadıs of Anatolia, Karaman, Rum and Dulkadir regions, where certain expatria- tion households suitable for the current popu- lation were formed. Yet, our information about the housing of Cyprus is limited to expatriation households transferred from the towns of Karaman and İçel Sanjak provinces. The expatriation households formed in Beyşehir, Seydişehir, Aksaray, Andugu, Develi- karahisar, Ürgüb, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı and Akşehir (towns of Karaman Prov- ince) were recorded in a registry book. Ac- cording to the records concerning Niğde, a total of 246 households were determined to be transferred to Cyprus from Niğde city, its sub districts and villages. These families had a total of thirty-two children, twenty-two boys and ten girls. While thirty family heads, among the selected families, had a profession, others did not. Out of 246 families expatriat- ed from Niğde, 132 volunteered, 36 were chosen in accordance with the expatriation decree and 76 were charged criminals. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi tr_TR
dc.subject Antropoloji tr_TR
dc.title Karaman eyaleti Niğde kazasından Kıbrıs’a göçürülen aileler tr_TR
dc.title.alternative Families emigrating to Cyprus from the Nigde district of Karaman province tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record