DSpace Repository

14-18 YAŞ ARASI GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ, VÜCUT YAĞ YÜZDESİ VE VÜCUT YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Talu, Burcu
dc.contributor.author Dogan, Mert
dc.date.accessioned 2020-07-10T11:57:33Z
dc.date.available 2020-07-10T11:57:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Burcu T. , Mert D. (2016). 14-18 YAŞ ARASI GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ, VÜCUT YAĞ YÜZDESİ VE VÜCUT YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İnönü üniversite, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16732
dc.description Yıl: 2016Cilt: 27Sayı: 3ISSN: 1300-8757Sayfa Aralığı: 95 - 101 Metin Dili:Türkçe tr_TR
dc.description.abstract Öz:Amaç: Bu çalışma, 14-18 yaş arası gençlerin fiziksel uygunluk düzeyi, vücut yağ yüzdesi ve vücut yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla planlandı. Yöntemler: Çalışmaya 14-18 yaş arası 30 kız ve 64 erkek olmak üzere toplamda 94 genç olgu dahil edildi. Değerlendirmede kişisel özellikler, vücut yağ yüzdesi ve vücut yoğunluğu, fiziksel uygunluğu ölçmek için ise EUROFIT Test Bataryasının bazı değişkenleri kullanıldı. Bunlar; Flamingo Denge Testi, Disklere Dokunma Testi, Otur Uzan Testi, Durarak Uzun Atlama Testi, Kol Çekme Testi, Mekik Testidir. Sonuçlar: Çalışmaya katılan kızların yaş ortalaması 16.07±1.01 yıl, erkeklerin yaş ortalaması 15.86±1.13 yıl; kızların boy uzunluğu ortalaması 161.5±5.0 cm, erkeklerin boy uzunluğu ortalaması 171.3±6.6 cm; kızların vücut ağırlıklarının ortalaması 50.7±4.9 kg, erkeklerin vücut ağırlıklarının ortalaması 59.1±7.1 kg olarak bulundu. Flamingo denge testi sonuçlarına göre erkekler ve kızlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Disklere dokunma testi, durarak uzun atlama testi, 30 sn mekik testi sonuçlarına göre erkekler ve kızlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01). Otur uzan testi sonuçlarına göre erkekler ve kızlar arasında oluşmuş fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05), kavrama testi sonuçlarına göre her iki elde de erkekler ve kızlar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0.001). Tartışma: Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında literatürle uyumlu olarak esnekliği ölçen otur-uzan testi dışındaki diğer testlerde erkek katılımcıların, kız katılımcılardan daha iyi sonuçlar aldıkları bulundu. Başlık (İngilizce):DETERMINATION OF PHYSICAL FITNESS LEVEL, BODY FAT PERCENTAGE AND BODY DENSITY OF 14-18 YEARS YOUNG Öz (İngilizce):Purpose: This study was planned to determine of physical fitness level, body fat percentage and body density of 14-18 year young.Methods: 30 girls and 64 men, in total 94 young between the ages of 14-18 were involved in this study. It was used in the evaluation demographic information, body fat percentage and body density and some parameters of EUROFIT Test Battery to physical fitness. They were Flamingo Balance Test, Test Touch to Disk, Sit and Reach Test, Standing Long Jump Test, Tensile Test Arm, Shuttle Test. Results: The average age of the girls in the study 16.07&plusmn;1.01 years, mean age years for men 15.86 &plusmn; 1.13; the average of girls 161.5 &plusmn; 5.0 cm, the average height of men 171.3&plusmn; 6.6 cm; the average body weight of girls 50.7 &plusmn; 4.9 kg, the average body weight of males was 59.1 &plusmn; 7.1 kg.. According to flamingo balance test results, the difference between boys and girls was not statistically significant (p&gt;0.05). According to Discs Touch Test, The Standing Long Jump Test, and 30 Second Shuttle Test the difference between boys and girls is statistically significant (p &lt;0.01). According to Sit and Reach Test results boys and girls difference between are not statistically significant (p&gt;0.05), according to Grip Test both hands difference between boys and girls it is statistically significant (p&lt;0.001).Discussion: In light of the results obtained from the study, in accordance with the literature, it was found that male participants get better results from girls participants, in other tests of except of sit and reach test to measure flexibility. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tr_TR
dc.subject Rehabilitasyon tr_TR
dc.title 14-18 YAŞ ARASI GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ, VÜCUT YAĞ YÜZDESİ VE VÜCUT YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ tr_TR
dc.title.alternative DETERMINATION OF PHYSICAL FITNESS LEVEL, BODY FAT PERCENTAGE AND BODY DENSITY OF 14-18 YEARS YOUNG tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record