DSpace Repository

Evaluation of the Use of Learning Strategies in Piano Education in terms of Opinions of Piano Educators and Students

Show simple item record

dc.contributor.author Kandemir, Özlem
dc.contributor.author Yokuş, Tuba
dc.date.accessioned 2020-07-16T05:13:04Z
dc.date.available 2020-07-16T05:13:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Kandemir, Ö., ve Yokuş, T. (2020). Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumunun Piyano Eğitimcileri ve Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(1), 334-345. DOI: 10.17679/inuefd.538556 tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16981
dc.description.abstract Öz Bu araştırmanın amacı, piyano eğitiminde öğrenme stratejilerinin kullanılma durumunun piyano eğitimcileri ve öğrencilerinin görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan piyano eğitimcileri (n:5) ile her bir piyano eğitimcisinin 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılında piyano eğitimi alan 4. sınıf öğrencileri arasından rastgele (random) seçilmiş iki öğrencisi (n: 10) oluşturmaktadır. Araştırmada, ayrıntılı ve derinlemesine veri toplama, katılımcıların bireysel algılarını ve bakış açılarını doğrudan öğrenme, mevcut durumu anlama ve açıklama amacıyla nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Bu çerçeve de araştırma verileri görüşme tekniklerinden araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretim elemanlarının piyano eğitiminde öğrenme stratejilerini kısmen kullandıkları, öğrencilerin ise büyük çoğunluğunun öğrenme stratejilerini etkin bir şekilde kullanmadıkları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Piyano, Piyano eğitimi, Öğrenme stratejileri tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.subject Piyano tr_TR
dc.title Evaluation of the Use of Learning Strategies in Piano Education in terms of Opinions of Piano Educators and Students tr_TR
dc.title.alternative Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumunun Piyano Eğitimcileri ve Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record