DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kafkaslı, Ayşe; Kayıkçıoğlu, Ayçan; Aydın, Abdullah; Buhur, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  An unusual case of vaginal adenosis in non-diethylstilbestrol (DES)-exposed patient is presented. Patient was admitted with the history of dyspareunia and excessive mucoid vaginal discharge. On speculum examination red, ...
 • Talu, Burcu; Bayramlar, Kezban; Bek, Nilgun; Yakut, Yavuz (Turkısh assoc orthopaedıcs traumatology, tıp fakultesı ortopedı ve travmatolojı klınıgı, ıstanbul, topkapı 34390, turkey, 2016)
  Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability and validity of the Turkish version of the Manchester-Oxford Foot Questionnaire (MOXFQ) in patients affected by hallux valgus in order to assess the accuracy ...
 • Türkmenoğlu, Funda; Kılıç, Mahmut; Depci, Tolga (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Bu çalışmada, Van yöresi pomzası ve mineral katkı olarak da mermer tozu kullanılarak kendiliğinden yerleşen hafif beton üretimi yapılmıştır. Toplam olarak 5 farklı beton karışımı üretilmiştir. Mermer tozu, çimentoyla ...
 • Çelik, Muhammet Reha; Ulutaş, Hakkı; Kuzucu, Akın (Journal of Turgut Ozal Medical Center, 2015)
  Vanishing lung syndrome is characterised by giant bullae that compress the underlying lung. Differentiating between bullous emphysema and pneumothorax and choosing the right treatment modality can be challenging. The ...
 • Cay, Mahmut; Çuğlan, Songül; Şenol, Deniz; Özbağ, Davut; Köse, Evren (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract M. axillopectoralis (MAP) has been examined under different names and variations in different studies. In routinely conducted dissection studies, an arch holding onto great pectoral muscle originating from ...
 • Uçur, Ömer; Özcan, Özlem Özel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Öz:Tik; istem dışı, hızlı, aralıklı, ritmik olmayan, tekrarlayıcı şekilde bir grup kasın kasılmasıdır. Tik bozukluklarının etiyolojisi hakkında genetik suçlanmakta ve bunun yanı sıra enfeksiyon sonrası etiyolojiden de söz ...
 • Yetkin, Gülay; Bayraktar, Mehmet Refik; Sivri, Nasir; Kosar, Feridun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Chryseomonas luteola: altta yatan bir hastalığı olan veya vücutta yabancı cisimle bağlantılı infeksiyonlara ve bakteriyemiye neden olan nadir etken mikroorganizmalardandır.Biz burada ventriküler septal defekti olan ve ...
 • Mutlu, Abdullah; Taşcı, Kenan (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2013)
  Öz:İdarenin mükellefe davranış biçimi sadece vergi hukuku veya vergi teorisi ile ilişkili değil, işletme teorisi, psikoloji ve sosyoloji ile de ilişkilidir.. Vergi borcu insan unsurunu içerir ve insan öznel bir varlıktır. ...
 • Mutlu, Abdullah; Taşcı, Kenan (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2013)
  Öz:İdarenin mükellefe davranış biçimi sadece vergi hukuku veya vergi teorisi ile ilişkili değil, işletme teorisi, psikoloji ve sosyoloji ile de ilişkilidir.. Vergi borcu insan unsurunu içerir ve insan öznel bir varlıktır. ...
 • Doğan, Gürsoy; Şaşmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Verrukalar, HPV tarafından oluşturulan ve sık görülen benign epitelyal proliferasyonlardır. Günümüzde verrukaların tedavisinde kriyoterapi yaygın olarak kullanılmaktadır. Amacımız, verruka tedavisinde kriyoterapi tedavi ...
 • Kızkın, Sibel; İlhan, Atilla; Özışık, Handan Işın; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Gingko biloba ekstrelerinin serebral kan akımını artırdığı çok sayıda yayınla bildirilmiştir. Ancak, bu konu nispeten ucuz ve noninvaziv bir metod olan Transkranial Doppler US (TCD) ile araştırılmamıştır. Gereç ve Yöntem: ...
 • Duruhan, Kemal; Çavuş, Aytül (İlköğretim Online (elektronik), 2013)
  Öz:Bu çalışma 2012 yılında Bingöl İli Merkez İlçesinde görev yapan ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersine giren 22 Sosyal Bilgiler Öğretmenini kapsamaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine dayalıdır. Çalışmada nitel ...
 • Celbiş, Osman; Karaoğlu, Leyla; Eğri, Mücahit; Özdemir, Bora (Turkish Journal of Medical Sciences, 2012)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, Malatya’da lise öğrencileri arasında okulda şiddet ile ilgili davranışları olanların sıklığını saptamak ve şiddet ile ilgili faktörleri belirlemektir. Yöntem ve gereç: Bu kesitsel tanımlayıcı ...
 • Karıncaoğlu, Yelda; Doğan, Gürsoy (Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2001)
  Öz:Vitiligo, sık rastlanılan, melanosit kaybı ile giden depigmente maküllerle karakterize bir deri hastalığıdır. Vitiligo makülleri melanosit yıkımı sonucu oluşmaktadır. Hastalığın nedeni bilinmemekle birlikte otoimmunite, ...
 • Yılmaz, Turgut (Retina-Vitreus, 2018)
  Öz:The viteoretinal interface has been identifi ed as the site of many different forms of retinal pathology. The posterior vitreous cortex con- sists of densely packed collagen fibrils that insert superficially into the ...
 • Kahraman, Hüseyin; Kurt, Aslı Giray (Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017)
  Öz:Bu çalışmada, ATP üretimi, oksijen alımı ve hücre kütlesi üretimi üzerinde yeniden birleştirici oksijen alımı sisteminin kullanılması araştırılmıştır. Citrobacter freundii ve onun vgb rekombinantları kullanılmıştır. ...
 • Bilgiç, Özlem; Karıncaoğlu, Yelda; Akdoğan, Nurhan Şahin (Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 2012)
  Öz:Vestibuler papillomatozis (VP) kadınların yaklaşık %1’nde görülen benin, asemptomatik, anatomik bir varyanttır. VP vulvar bölgede lineer tarzda simetrik olarak yerleşimli pembe, düz veya filiform papüller ile karakterizedir. ...
 • Koşar, Feridun; Oğuzhan, Abdurrahman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Several studies have previously reported an increased platelet aggregability in patiens with VVI pacemakers; moreover, some authors have showed that antiplatelet drugs may be effective in reducing platelet aggregation, ...
 • Barut, Bora; İnce, Volkan; Koç, Cemalettin; Yönder, Hüseyin; Dirican, Abuzer; Ateş, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Warfarin, K vitaminine bağımlı koagulasyon faktörlerinin inhibisyonuna neden olarak etki gösteren potent bir antikoagulan ajandır ve en tehlikeli yan etkisi kanamadır. Kardiak kapak replasmanı, geçirilmiş derin ven trombozu, ...
 • Atik, Esin; Erguvan, Rezzan; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Papiller kistadenoma lenfomatozum, adenolenfoma veya daha sık kullanılan ismiyle Warthin tümörü büyük çoğunlukla parotisde oluşan olağandışı bir tükürük bezi tümörüdür. En sık kabul edilen histogenez embriyonik hayatta ...