DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "other"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "other"

Sort by: Order: Results:

  • Toprak, Hüseyin İlksen; Köroğlu, Ahmet; Gülhaş, Nurçin; Toğal, Türkan; Gedik, Ender; Aslan, Ülkü; Ersoy, M. Özcan (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2003)
    Öz:Anestezi ve cerrahi alanındaki gelişmeler günübirlik cerrahilere eğilimi artırmaktadır. Kısa etkili olan remifentanil günübirlik cerrahilerde alfentanile iyi bir alternatiftir. Çalışmamızın amacı, desfluran kullanılan ...
  • Çimen, Serhan; Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal; Dağlı, Adile Ferda (Van Tıp Dergisi, 2014)
    Öz:İntravezikal Bacillus Calmette-Gue'rin (BCG) uygulaması karsinoma in situ ve yüzeyel mesane tümörü tedavisinde kullanılmaktadır. Etki mekanizması belirsiz olmakla beraber çeşitli lokal immun yanıtları tetiklediği ve ...
  • Kasım, Refik (Turkish Studies (Elektronik), 2018)
    Öz:‫حيث‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫اإلقناع‬ ‫كثيرة‬ ‫دراسات‬ ‫تناولت‬ ‫حقائقه‬ ‫إظهار‬ ‫عن‬ ‫بعيداً‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫اإلقناع‬ ‫ظل‬ ‫الواقع‬ ‫وفي‬ ‫وغيرها‬ ‫والقيم‬ ‫األسلوب‬ ‫عنها‬ ‫يعجز‬ ‫التي‬ ‫البديعية‬ ‫الربانية‬ ...