DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "tr"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "tr"

Sort by: Order: Results:

 • Büyükberber, Süleyman; Şencan, Orhan; Büyükberber, Nuhmehmet; Başeşme, Erbil; Turgay, Murat (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE'li ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazım; Soytürk, Durali; Özcan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Atopik deri hastalıklarında Staphylococcus aureus kolonizasyonu sıklığını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 60 hasta ve 50 sağlıklı kişi üzerinde ^epidemiyolojik bir çalışma yapıldı. ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Aydın, N. Engin; Çıralık, Harun; Gül, Mehmet (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Serviksinde mavi nevusu bulunan 55 yaşında bir kadın vakayı bildiriyoruz. Mavi nevus, myoma uteri nedeniyle çıkarılan histerektomi speysmeninde insidental olarak bulundu. [Turgut Ozal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):368 ...
 • Ekmekçi, Hakan; Bölük, Ayhan; Özcan, Cemal; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. A.; Yüksekkaya, Esen (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hemifaşiyal spazm, yüzün bir yansının kısmi ya da tümünü içine alan sürekli seyirme ve değişken şiddette irregüler klonik kasılmalardır. Genelde ağız ve göz çevresinde en belirgindir. Bu durum aynı taraflı fasiyal sinirin ...
 • Bölük, Ayhan; Ekmekçi, Hakan; Şavlı, Haluk; Özcan, Cemal; Aladağ, Murat; Müftüoğlu, Münife; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Klinik ve elektrofızyolojik olarak duysal-motor periferik nöropati saptanan 41 diabetik hastada, mediyan sinirin bilekten elektriksel uyarımı ile el ve ayaktan sempatik deri cevabı (SDC) kaydedildi. Kontrol olgularının ...
 • Büyükberber, Süleyman; Ertaş, Ertuğrul; Bülbüloğlu, Ertan; Şencan, Orhan; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Özen, Süleyman; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hiperparatiroidili hastalarda yüksek sıklıkta tiroid nodülü tespit edilebildiği için hiperfonksiyon gösteren intratiroidal paratiroid adenomlarının tanısı ve tedavisi problemlidir. Bu olgu sunumunda bir vaka nedeniyle ...
 • Durmaz, Bengül; Yakıncı, Cengiz; Köroğlu, Mehmet; Rafiq, Mehmet; Durmaz, Rıza; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Yaşları 7-11 arasında değişen, parazit ile enfekte 90 çocuk ve 24 sağlıklı çocukta serum IgE konsantrasyonları enzim immunoassay yöntemi ile' ölçüldü. Parazit bulunan 90 çocuğun 46'sı Giardia lamblia, 26'sı Enterobius ...
 • Gürer, Sezer; Kafkaslı, Ayşe; Gürel, Mehmet; Demirkıran, Ahmet E. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Bu makalede, laparoskopi destekli vqjinal histerektomi sonrasında trokar yerinden herniye olan ve daha sonra da strangüle olarak perforasyon gelişen bir olgu sunulmaktadır. Hastaya, trokar yeri bir insizyon haline ...
 • Şahin, Mustafa; Imrıe, Clement W. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Laparoskopik kolesistektomi günümüzde semptomatik kolelithiasis tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir. Laparoskopik kolesistektomi esnasında safra ve safra taşları periton boşluğuna yayılabilir. Düşmüş safra ...
 • Yıldırım, Zeki; Boyacı, Haşim; Hasanoğlu, H. Canan; Erdoğan, Yurdanur; Dursun, Güngör; Köksal, Nurhan (Tüberküloz ve Toraks, 1997)
  Öz:Bronşioloalveolar kanserin (BAK) çeşitli özelliklerini incelemek için yapılan bu çalışma Ocak 1990 ve Ekim 1996 tarihleri arasında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi ile inönü Üniversitesi Tıp ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Çıralık, Harun; Mızrak, Bülent; Sönmez, Süha (Genel Tıp Dergisi, 1997)
  Öz:Amaç: Bölümümüzde gördüğümüz iki endometrial küretaj materyalindeki intermediate trofoblastik elemanların benign ve malign proliferasyonlarının ayırıcı tanısını tartışmayı amaçladık. Olgu Sunumu: 29 ve 31 yaşlarındaki ...
 • Bayrı, Ali; Atalay, Funda Ersoy; Gencer, Hüseyin (Turkish Journal of Physics, 1998)
  Öz: Başlık (İngilizce): Öz (İngilizce):Some of the first transition metal alloys show first order antiferromagnetic phase transition as a function of alloy concentration [1-5]. The antiferromagnetism of materials can be ...
 • Tuıncer, Cemal; Özkan, Yusuf; Özdemir, Ramazan; Şaşmaz, Sezai; Dündar, Emir; Yalnız, Mehmet; Komsuoğlu, Baki (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Lepra hastalığının insan vücudunun hemen hemen tüm sistemlerini etkilediği ve vücudun değişik kısımlarını innetve eden otonomik sinirlerin fonksiyonlarında bozukluk olabileceği birkaç çalışmada gösterilmiştir. Bununla ...
 • Cihan, Ö. Faruk; Karakaş, Sacide; Uzun, Ahmet; Kavaklı, Ahmet; Arabacı, Hakan; Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Ekstremiteler insan vücudunda devamlı hareket eden ve bir çok görevi üstlenen organlardır. Vücudun bu bölümlerinin büyümesinde diğer bölümlerde olduğu gibi ırk, cinsiyet ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkileri vardır. ...
 • Özsan, Özcan; Sarıyüce, Oğuzhan; Özkan, Semih; Gürpınar, Tayfun (Ege Tıp Dergisi, 1998)
  Öz:Ureteral stentler ürolojide sık olarak kullanılmaktadır. Ancak migrasyon, fragmentasyon, enkrustasyon, taş gelişimi, stentlerin çıkarılmalarının unutulması ve bu sorunların tedavisi halen tartışmalıdır. Bizim, stentin ...
 • Karadağ, H. Bayram; Keleş, Sadık (Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 1998)
  Öz (İngilizce):In this paper, J. Jacobi's Theorems [9] have been considered for the spherical curves drawn on the unit dual sphere during the closed space motions. The integral invariants of the ruled surface corresponding, ...
 • Yılmaz, H. Ramazan; Yüksel, Eşref (Turkish Journal of Zoology, 1999)
  Öz:Bu çalışma, Spalax genusunun türleşmesinin aydınlatılmasında katkıda bulunabilmek için planlanmıştır. Bu amaçla Fırat nehrinin iki tarafında kalan bölgedeki Spalax populasyonlarının karaciğerindeki Glukoz-6-Fosfat ...
 • Özcan, M. Erkan; Banoğlu, Ramiz; Banoğlu, Nur; Ulamış, Yahya; Kuloğlu, M. Murat; Aydın, Nazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1999)
  Öz:Bu çalışmada yeni ve seçici bir monoamino oksidaz inhibitörü (MAOI) olarak tanıtılan moklobemidin depresyonlu 30 hastadaki etkinliği ve yan etkileri incelendi. Hastalar tedaviden önce ve 7., 15., 30., 45. günlerde ...
 • Çokkeser, Yaşar; Brackmann, Derald E. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Amaç: Juguler forameni tutan, infiltrative, vasküler lezyonların tedavisinde yeterli expojur için fasyal sinir transpozisyonu önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız juguler foramen nörinomlarının vaskülaritesi az, non ...
 • Yılmaz, Mustafa; Kekilli, Ersoy; Kuşhan, Selahattin; Yağmur, Cengiz (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Fibröz displazi iskelet sisteminin benign, gelişimsel bir bozukluğu olup normal kemik medüllası fibroossöz dokuyla yer değiştirmiştir. Kemik sintigrafisi fibröz displazide lezyonların erken saptanması ve poliostotik ...