DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Fırat Tıp Dergisi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Fırat Tıp Dergisi"

Sort by: Order: Results:

 • Kekilli, Ersoy; Yağmur, Cengiz; Ertem, Kadir; Turgut, Songül; Aydın, Ömer Murat (Fırat Tıp Dergisi, 2006)
  Öz:Amaç: Beyin perfüzyon sintigrafisi beyin perfüzyonu ve metabolik durumunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz görsel değerlendirmeye dayanarak Tc-99m-HMPAO SPET'deki farklı ölçüm metodlarını ...
 • Özen, Metehan; Arslan, Selda; Güngör, Serdal; Baysal, Tamer (Fırat Tıp Dergisi, 2006)
  Öz:Psoas absesi çocukluk döneminde nadir görülen, tanısı zor ve geç konulan bir hastalıktır. Tanı ve tedavinin gecikmesi veya abse drenajının yapılmadığı durumlarda mortalite %100’e ulaşmaktadır. Bu yazıda, sağ yan tarafında ...
 • Kekilli, Ersoy; Ertem, Kadir; Yağmur, Cengiz (Fırat Tıp Dergisi, 2006)
  Öz:Kolda yerleşik 9.5x9x7cm boyutta dev antik schwannom'lu 77 yaşında bayanı sunmaktayız. Tc-99m-metilen difosfonat kemik sintigrafisinde tümörde artmış aktivite birikimi izlendi. Tümörün eksizyonu sonrasında patolojik ...
 • Öztürk, Erdoğan; Erdil, Feray Akgül; Begeç, Zekine; Yücel, Aytaç; Şanlı, Mukadder; Ersoy, Mehmet Özcan (Fırat Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:Amaç: İntravenöz kanülasyon (İK) anestezistlerin günlük pratiğinde en çok uyguladıkları girişimdir. İK hastalar için rahatsız edici olduğu kadar ağrı verici bir işlemdir, ağrının önlenmesi hastalar için konfor sağlar. ...
 • Ölmez, Aydemir; Aydın, Cemalettin; Söğütlü, Gökhan; Kırımlıoğlu, Hale; Ersan, Veysel; Kayaalp, Cüneyt (Fırat Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:Safra kesesi yerleşimli heterotopik pankreasın semptomatik olması son derece nadirdir. Bildirilen olguların çoğunda heterotopik pankreas patolojik inceleme sonrası tesadüfen saptanmıştır. Yirmibir yaşında erkek hasta ...
 • Omaç, Mehtap; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla; Pehlivan, Erkan (Fırat Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:Amaç: Malatya Arapgir ilçesi devlet hastanesine başvuran gebelerin DÖB hizmetlerinden yararlanma durumlarını değerlendirmek ve bunları etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır Gereç ve Yöntem: Araştıma ...
 • Durmuş, Bekir; Fırat, Yezdan; Yıldırım, Tülay; Kalcıoğlu, Tayyar; Altay, Zuhal (Fırat Tıp Dergisi, 2010)
  Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı; BPPV'li hastalarda Semont ile Modifiye Epley manevrasının etkinliğini ve manevralardan sonra uygulanan Brandt-Daroff egzersizlerinin tekrarları önleyici etkisi olup olmadığını araştırmaktır. ...
 • Taşdemir, Cemal; Kahraman, Bayram; Doğan, Metin (Fırat Tıp Dergisi, 2010)
  Öz:Rete testisin kistik dilatasyonu olarakta bilinen Rete testisin tubuler ektazisi nadir görülen, nonneoplastik bir antitedir. RTTE'nin yanlızca %5'i benign olan testis tümörlerinden ayırımının yapılması, bu hastalara ...
 • Oğuz, Fatih; Güneş, Ali; Beytur, Ali; Söylemez, Haluk; Katı, Bülent; Şamdancı, Emine (Fırat Tıp Dergisi, 2011)
  Öz:Böbrek hücreli kanserler içerisinde; toplayıcı tübül (Bellini) kanserleri, oldukça ender görülür. Bu yazıda, kliniğimize 6 aydır süren sol lomber ağrı ve 1 kez hematüri yakınması ile başvuran 60 yaşında hasta sunulmaktadır. ...
 • Kurnaz, Erdal; Yakında, Hüseyin; Aslan, Mahmut; Demirtaş, Gülsüm; Özdemir, Ramazan; Karadağ, Ahmet (Fırat Tıp Dergisi, 2013)
  Öz:Konjenital şilotoraks, yenidoğanda plevral efüzyonun nadir görülen bir nedenidir. Erkeklerde sıklığı iki kat fazladır. Görülme sıklığı 1/10.000- 15.000’dir. Konjenital şilotoraksın etiyolojisi halen tartışmalıdır. Tanısı ...
 • Usta, Sertaç; Soyer, Vural; Sarıcı, Kemal Barış; Pişkin, Turgut; Ünal, Bülent (Fırat Tıp Dergisi, 2015)
  Objective: Multiple renal artery grafts of kidney transplant patients developing complications and results for long-term kidney function were evaluated. Material and Method: From 2010 to 2014, 115 kidney transplant ...
 • Bilgiç, Yılmaz; Cengiz, Muhammet; Cengiz, Ayşe Nuransoy; Yılmaz, Cengiz; Çağın, Yasir Furkan; Sancaktar, Fatih; Yıldırım, Oğuzhan (Fırat Tıp Dergisi, 2017)
  Öz:Budd--Chiari Sendromuküçük hepatik verilerden sağ atriuma kadar olan damarsal yapılarda ortaya çıkan darlık veya obstrüksiyonlar sonucunda karaciğer venöz dönüşünün bozulmuş olduğunadir görülen bir durumdur. Klinik ...
 • Evren, Bahri; Topaloğlu, Ömercan (Fırat Tıp Dergisi, 2018)
  Öz:Obezite kompleks ve multifaktöriyel bir hastalıktır. Obezite prevalansı dünya çapında çocuk ve ergenler arasında yükselirken, etkili ve sürdürülebilir tedavilere olan talep artmaktadır. Obezitenin önemli bir kısmı ...