DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Rights "Attribution 3.0 United States"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Rights "Attribution 3.0 United States"

Sort by: Order: Results:

 • Bulut, Yunus; Durmaz, Bengül; Gökdenîz, Remzi (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İnönü Üniversitesi Turgut Öza! Tıp Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvanna mikrobiyolojik tetkik için gönderilen 470 servikal sürüntü örneğinin mikrobiyolojik analizi yapıldı. Bu amaçla direkt yaş preparat, gram yöntemi He ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; Müezzînoğlu, Ü. S. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Ön çapraz bağ cerrahisinde hastanın ameliyat sonu durumunun değerlendirilmesinde, hastanın ifadelerine dayanan sübjektif bulguların, dizin hareket genişliğini ve stabilitesini gösteren fizik muayene bulgularının, ameliyatlı ...
 • Hepşen, İbrahim F.; Evereklioğlu, Cem; Bayramlar, Hüseyin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Emetrop gözlerde yoğun okumanın miyopi gelişimi üzerindeki etkisinin 7 yıl süreli prospektif araştırılması. Metod: Yaş ortalamaları 12.70 olan, günde ortalama 6 saat okuma-yakın çalışma yapan 77 erkek ortaokul öğrencisinin ...
 • Genç, Metin; Pehlivan, Erkan; Güneş, Gülsen; Eğri, Mücahit; Kurçer, M .Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışma; Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya ilin i de kapsayan 13 ilde yürütülen flor tableti kullanımı programı hakkında sağlık personelinin bilgi ve görüşlerini öğrenmek için yapılan kesitsel bir araştırmadır. Gereç- ...
 • Bakan, Nurten; Gürel, Ayşe; Saydam, Sibel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Çalışmamızda, ürogenital bölgede cerrahi girişim geçirecek çocuklarda; kaudal bupivakain, morfin, epinefrin kombinasyonunun, postoperatif analjezik etkinliğini ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Yaşları 3-12 ...
 • Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Derin ven trombozu tedavisinde fibrinolitik ajan olarak streptokinazın kullanması doza bağımlı olmayan öldürücü hemorajik komplikasyonlara sebep olabilir. Kliniğimizde derin ven trombozlu bir hastada streptokinaz ...
 • Temel, İsmail; Yakıncı, Cengiz; Durmaz, Yaşar; Çekmen, Mustafa Baki (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Hastanemiz yenidoğan servisinde adi giukoz analizi, öze! bir giukometre yardımıyla kapiller tam kan örneğinde; biyokimya laboratuvarında ise otoanalizör (02 rate yöntemi) He serum örneğinde çalışılmaktadır. Analiz süresinin ...
 • Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Türköz, Rıza; Paç, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Açık kalp operasyonu gerektiren hastalıklar, servikal sempatektomi gerektiren hastalıklarla birlikte olduğu zaman, median sternotomi insizyonuyla heriki işlem aynı seansta yapılabilir. Bu yazıda mitral stenoz ve raynoud ...
 • Erk, Gülcan; Demirbilek, Semra; Gögüş, Nermin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada, stres faktörleriyle salgılanan katekolaminlere cevap verebilme yeteneği zayıflayan geriatrik hastalara, propofoi-fentanii N20 uygulanarak, kan basıncı ve kalp hızı değişikliklerinin ortaya konması ...
 • Altaş, Enver; Şirin, Süleyman; Karaşen, R. Murat; Öztürk, Aziz; Aktan, Bülent; Üçüncü, Harun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Endüstriyel gelişim sürecinde bulunan ülkemizde ortaya çıkan birçok sosyal problem arasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden gürültü kirliliği problemi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu problem toplumun bütün ...
 • Sarı, Ramazan; Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Eritromisirı gastrointestinal sistem üzerinde prokirıetik etkisi olan makrolid grubundan bir antibiyotiktir.Bu çalışmanın amacı eritromisin kullanımı ile kolelitiasisli hastalarda safra kesesi açlık volümü, rezidüel volüm ...
 • Çağın, Furkan; Şavlı, Haluk; Serbest, Servet; Sevinç, Alper; Büyükberber, Süleyman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu randomize prospektif çalışmada, tip 2 diyabetli hastalarda diyet, giiklazid, gliklazid ile akarboz ve insülin tedavilerinin kan şekeri üzerine etkileri araştırıldı. Açlık kan şekeri 140 ile 270 mg/dL arasında değişen ...
 • Baysal, Özlem; Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Kalı, Sinem; Özcan, Cemal; Ersoy, Yüksel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışmada BT'de lumbar spirıal stenoz tanısı konuları hastalarda istirahatte ve eforu takiben nörojenik klodikasyo ortaya çıktıktan sonra kaydedilen H refleksi değişikliklerinin radikülopatiyi ortaya koymadaki değeri ...
 • Kutlu, N. Onur; Koltuksuz, Uğur; Yıldırım, Bülent; Soylu, Hanefi; Özgen, Ünsal; Akıncı, Ayşehan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Pankreatik asitler, periton içi sıvı artışı yapan siroz, tüberküloz ve maligniteye bağlı diğer nedenlerden ayırıcı tanısı gereken nadir bir klinik antitedir. Uluslararası literatürde bu güne kadar kronik pankreatite bağlı ...
 • Uzun, Ahmet; Karakaş, Sacide; Kavaklı, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  V. jugularis interna beynin tümü ile boyun yüzeyel yapılarının kanını taşıyan boyundaki en kalın vendir. V. jugularis externa yüz ve başın büyük venlerini alır. Her iki ven v. subclavia'ya açılır. Eğitim amacıyla disseke ...
 • Koşar, Feridun; Günen, Hakan; Battaloğlu, Bektaş; Sezgin, Alpay; Arslan, Halil (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Kardiyak otonomik sinir sisteminin disfonksiyonu kap yetersizliği oian hastalarda gözlenmektedir. Fakat kalp hızı değişkenliğindeki (KHD) azalma ie sol ventrikül disfonksi- yonun boyutu arasındaki ilişki halen tartışmalıdır. ...
 • Çokkeser, Yaşar; Evereklioğlu, Cem; Er, Hamdi; Gündüz, Abuzer; Kalcıoğlu, Tayyar; Özturan, Orhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Nazolakrimal kanal tıkanıklığı (NKT) sonucu gelişen epiforanın geniş olarak kabul gören iki tedavi modalitesi eksternal ya da endoskopik dakriyosistorinosto-midir (DSR). Amaç: 1 Ocak 1995 ile 1 Ocak 1999 arasındaki eksternal ...
 • Genç, Metin; Karlıdağ, Rıfat; Eğri, Mücahit; Güneş, Gülsen; Kurçer, M.Ali; Pehlivan, Erkan; Özcan, Erkan; Ünal, Süheyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışma ile, 1998 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'na girecek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin saptanması ve bazı bağımsız değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Bu kesitsel çalışma, toplam ...
 • Sarı, Ramazan; KARINCAOĞLU, Melih; Aladağ, Murat; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Kolelitiasisli hastalarda safra kesesi boşalması ile ilgili patolojiler sıklıkla görülmektedir. Prostaglandinler safra kesesi kontraktilitesini ve safra taşı oluşmasını etkileyen önemli mediatörlerdendir. Bu çalışmanın ...
 • Ozcan, Hamdi; Akdaş, Ahmet; Aşçıoğlu, Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Pyoderma gangrenozum nadir görülen hasarlayıcı, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Ağrılı nodul veya püstül şeklinde başlayan lezyonlaıdan kenarları deriden kabarık, dokunmakla hassas, kenar kısımlarının altı oyuk, giderek ...