DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Rights "info:eu-repo/semantics/closedAccess"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Rights "info:eu-repo/semantics/closedAccess"

Sort by: Order: Results:

 • Çokkeser, Yaşar; Arıstegu, Miguel; Sanna, Mario (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1995)
  Öz:Orta fossa cerrahisi; işitmenin korunmasıyla birlikte temporal kemik ve kavernöz sinüse yaklaşı¬ma imkan veren önemli bir yöntemdir. Kafa tabanını tutan lezyonların erken safhada yakalanması bu fonksiyonel cerrahi ...
 • Alan, A. T.; Atağ, S.; Aydın, Z. Z.; Kandemir, A.; Yılmazer, A. U. (Turkish Journal of Physics, 1995)
  SUSY at TeV scale gamma proton colliders
 • Aydemir, Tülin; Taş, T. (Chimica Acta Turcica, 1996)
  The production of sugar alcohol esters by 1,3-specific lipase
 • Büyükberber, Süleyman; Akyol, Ömer; Kavutçu, Mustafa; Durak, İlker; Aydoğdu, İsmet (Turkish Journal of Cancer, 1996)
  Abstract:In this study, adenosine deaminase, xanthine oxidase and total superoxide dismutase activities were measured in sera and cerebrospinal fluids from 19 patients with acute lymphocytic leukemia and from 10 control ...
 • Bayrı, Ali; Atalay, Funda Ersoy; Gencer, Hüseyin (Turkish Journal of Physics, 1996)
  Abstract:Manganese alloy systems, which have been studied experimentally, show a host of antiferromagnetic phase transitions. Developing a linearized theory for the clas¬sical Heisenberg model, we can solve the local ...
 • Aydemir, Tülin; Telefoncu, Azmi (Chimica Acta Turcica, 1996)
  Lipase catalyzed interesterification Öz:
 • Önal, Ayten; Bingöl, A. Feyzi (Geosound, 1996)
  Öz:Polat-Beğre Granitoyid'i Malatya'nın batısında Doğu Toros Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Farklı bileşimde derinlik kayaçları ve yarı derinlik kayaçlarını içeren bu magmatik kütle yaklaşık 120 km2 lik bir alanda ...
 • Türkdemir, Haluk (Ekoloji Çevre Dergisi, 1996)
  Öz:Doğal su kaynaklarında; özellikle organik kirliliğin ve biyolojik canlılığın temel ölçüsü olduğu için çözünmüş O2 ölçümü, sulu ortamlarda en sık incelenen ve değerlendirilen çevresel parametrelerden birisi olmuştur (1). ...
 • Karlıdağ, Rifat; Aslan, S. Halime; Alparslan, Z. Nazan; Soy, Mehmet; Sarpel, Tunay (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Öz:Bu çalışmada amaç psikosomatik ve romatizma! bir hastalık olan fibromiyaljide (FM) depresyon, kaygı ve aleksitimi düzeylerini bir başka psikosomatik ve romatizma! hastalık olan romatoid artritle (RA) karşılaştırmaktır. ...
 • Er, Hamdi; Bayramlar, Hüseyin; Hepşen, İbrahim Fevzi (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Çalışmanın amacı düşük dereceli miyopmin tedavisinde standard radial keratotomi (RK)'ye alternatif olarak geliştirilen minimal invaziv radial keratotomi (Mini-RK)'nın 1 yıllık refraktif ve görsel sonuçlarını prospektif ...
 • Er, Hamdi; Bayramlar, Hüseyin; Hepşen, İbrahim Fevzi; Evereklioğlu, Cem (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Çalışmanın amacı pediatrik yaş grubunda katarakt ekstraksiyonu ve intrâoküler lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve postoperatif komplikasyonları değerlendirmektir. Yaşları 2.5 ile 18 arasında (ortalama 9.7) ...
 • Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Aladağ, Murat; Şahin, Kazım; Özbilge, Hatice; Günal, Selami; Yüksekağaç, Mehmet (İç Hastalıkları Dergisi (:Dahili Tıp Bilimleri Dergisi ), 1997)
  Öz:Malatya Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak köyünde, Nisan-Mayıs 1995 tarihlerinde 40 çiftçi aile¬sinin 160 ferdi, hu ailelerin 100 küçük ve büyük baş hayvanı ve bu hayvanların sütleri brusel¬loz yönünden araştırıldı. Taranan ...
 • Durmaz, Rıza; Küçükbay, Hasan; Çetinkaya, Engin; Çetinkaya, Bekir (Turkish Journal of Medical Sciences, 1997)
  Abstract: As an extension of our previous study, three benzimidazole derivatives and one benzothiazolium salt found to be significantly effective against Staphylococcus aureus (ATCC 29213) were evaluated for their in vitro ...
 • Durmaz, Rıza; Durmaz, Bengül; Günal, Selami (Turkish Journal of Medical Sciences, 1997)
  Abstract: In order to determine the senstivity of the polymerase chain raaction (PCR) for rapid diagnosis of tuberculosis, 157 clinical specimens of sputum (n=111), urine (n=29), cerebrospinal fluid (n=6) and others (n=11) ...
 • Durmaz, Rıza; Durmaz, Bengül; Rafıq, Mohemmed; Sönmez, Emine (Turkish Journal of Medical Sciences, 1997)
  Abstract: A considerable number of the population of Malatya is composed of farmers who usually make cheese using unboiled milk. Since these conditions may have a certain effect on the distribution of brucellosis, this ...
 • Sönmez, Emine; Yakıncı, Cengiz; Küçükbay , Zehra; Aladağ, Murat; Çınar, Yasemin; Evliyaoğlu, Ercüment (Turkish Journal of Medical Sciences, 1997)
  Abstract: This study was planned to determine serum zinc (Zn), copper (Cu), and magnesium (Mg) levels in pulmonary tuberculosis cases and to compare the results with the literature. For this purpose Zn, Cu, and Mg levels ...
 • Yakıncı, Cengiz; Küçükbay , Zehra; Paç, Feyza Ayşenur; Gül, Abdülkadir; Tayfun, Meltem (Turkish Journal of Medical Sciences, 1997)
  Abstract:Serum zinc, copper and magnesium levels were determined in 70 children (between 7-11 years of age) in Malatya, Turkey, with euthyroid endemic goiter. The results, obtained with an atomic absorption spectrophotometer ...
 • Er, Hamdi; Hepşen, İbrahim F.; Marol, Serdar (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Bu çalışmada öğrenme döneminde fakoemülsifikasyon cerrahisinde edinilen tecrübeler ile elde edilen görsel sonuçlar ve komplikasyonlar değerlendirildi. Yaşları 33-88 (ortalama, 59) arasında değişen 23 hastanın 25 gözü ...
 • Bayramlar, Hüseyin; Hepşen, İbrahim Fevzi; Er, Hamdi; Tilgen, Fikret; Oram, Osman (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Katarakt cerrahisinde zonüler rüptür ve vitreus kaybı gibi kompli-kasyonlar için bir risk faktörü olan psödoekfoliasyon (PE), klinik ve histopatolojik olarak incelenmiş olmakla birlikte, PE'de yetersiz pu¬piller dilatasyonu ...
 • Yakıncı, Cengiz; Paç, A. Feyza; Karabiber, Hamza; Yoloğlu, Saim; Şahin, Sabit; Tayfun, Meltem (Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 1997)
  Öz:Malatya ilindeki 6,5-14 yaş grubu çocuklarda büyüme standartlarının tesbit edilmesi amacı ile yapılan bu çalışmada 4092 'si kız, 4555 'i erkek olmak üzere. 8647 çocuğun ağırlık ve boy ölçümleri değerlendirildi. Elde ...