DSpace Repository

Yönetici Performansını Değerlendirmede İki Önemli Değişken: Planlama Tutumu ve Denetim Zamanı (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Deniz, Mehmet
dc.contributor.author Erkan, Demirel
dc.contributor.author Ramazanoğlu, T. Fikret
dc.date.accessioned 2020-07-20T07:16:06Z
dc.date.available 2020-07-20T07:16:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Mehmet D. , Demirel E. , T. Fikret R. (2008). Yönetici Performansını Değerlendirmede İki Önemli Değişken: Planlama Tutumu ve Denetim Zamanı (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17110
dc.description Yıl: 2008Cilt: 18Sayı: 1ISSN: 1300-9702Sayfa Aralığı: 175 - 194 Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Günümüz yöneticileri, ilgilendikleri faaliyetlerin çokluğu ve karmaşıklığı nedeniyle zaman baskısını yoğun bir şekilde hissetmektedirler. Bu baskının olumsuz yönleri nedeniyle etkinliklerini kaybedebilmektedirler. Yöneticilerin performansları, başarılı bir zaman yönetimiyle yükselecektir. Zamanı başarılı şekilde yönetmenin önemli iki ölçüsü; yönetsel zamanı planlamak ve denetlemektir. Bu çalışma, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatındaki yöneticilerin zaman yönetimi performanslarının ölçülerinden olan planlama ve denetim tutumlarına ilişkin etkinlik düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöneticilerin planlama tutumu açısından gösterdikleri performans orta düzeydedir (%66.12). Yöneticilerin denetim zamanı tutumu açısından gösterdikleri performans da düşük düzeydedir (%48.92). Başlık (İngilizce):Two Important Variables to Evaluate the Manager's Performance: Planning Approach and Supervision Time (Example of the Youth and Sports General Directorate) Öz (İngilizce):Today’s managers feel the pressure of time continuously due to majority and complexity of the duties to be fulfilled. They lose their efficiencies because of the negative effects of this pressure. The performance of managers shall increase by a successful time management. The two important factors to manage the time are the planning and supervise the managerial time. This study is done so as to observe the efficiency levels of planning and supervision criterias of the time management performance of the managers who work in the Youth and Sports General Directorate. The planning behaviour of the managers are to be at medium level (66.12%). The supervise behaviour of the managers are to be at low level (48.92%) en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi en_US
dc.subject Tarih en_US
dc.title Yönetici Performansını Değerlendirmede İki Önemli Değişken: Planlama Tutumu ve Denetim Zamanı (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Örneği) en_US
dc.title.alternative Two Important Variables to Evaluate the Manager's Performance: Planning Approach and Supervision Time (Example of the Youth and Sports General Directorate) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record