DSpace Repository

Konuşma eğitimi esnasında karşılaşılan konuşma bozuklukları ve bunları düzeltme yolları

Show simple item record

dc.contributor.author Erdem, İlhan
dc.date.accessioned 2020-07-23T10:04:46Z
dc.date.available 2020-07-23T10:04:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation İlhan E. (2013). Konuşma eğitimi esnasında karşılaşılan konuşma bozuklukları ve bunları düzeltme yolları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17195
dc.description.abstract Öz:Konuşma, fiziksel ve zihinsel bir süreç olup ortaklaşa kullanılan işaretlerin ve seslerin karşıdakinin zihninde anlam oluşturmasını, mesaja dönüşmesini sağlar. Konuşmayı sağlayan sesleri tanıyabilmek için konuşma işleminin gerçekleşmesini sağlayan çeşitli organların yapısının ve işleyişinin bilinmesi elzemdir. Konuşma fiziksel ve zihinsel bir süreç olduğundan pek çok etken konuşma bozukluklarına sebep o labilir. Konuşma bozukluğu, dil kazanımıyla ilgili olabileceği gibi tıbbi ve psikolojik pek çok etkenden de kaynaklanabilir. Konuşma, pek çok organın bir orkestra gibi birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. Zihinsel boyutu da olan çok kompleks bir beceri olduğundan konuşma bozukluğu olduğunda da bu engellerden hangisi veya hangilerinin konuşmayı engellediği tespit edilmelidir. Konuşma bozukluğu; konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, kompozisyonunda, seslendirilmesinde kurur olmasıdır. Bu ç alışmada dil becerisi eğitimi boyutuyla artikülasyon bozuklukları, kekemelik, afazi, dizartri, mahalli ağızla konuşma, dil ve dudak tembelliği ve hızlı konuşma gibi konuşma kusurlarına değinilmiştir. Bu konuşma bozukluklarının sebepleri irdelenmiş, giderilmeleri için çözüm önerileri sunulmuştur. Başlık (İngilizce):Speech disorders encountered during speech therapy and therapy techniques Öz (İngilizce):Speech which is a physical and mental process , agreed signs and sounds to create a sense of mind to the message that change . Process to identify the sounds of speech it is essential to know the structure and function of various organs which allows to happen the conversation. Speech is a physical an d mental process so many factors can lead to speech disorders. Speech disorder can be about language acquisitions as well as it can be caused medical and psychological many factors. Disordered speech, language, medical and psychological conditions as well as acquisitions also be caused by many factors. Speaking, is the collective work of many organs, such as an orchestra. Mental dimension of the speech disorder which is a very complex skill so it must be found which of these obstacles inhibit conversation. Speech disorder is a defect in speech flow, rhythm, tizliğinde, beats, the composition and vocalization. In this study, speech disorders such as articulation disorders, stuttering, aphasia, dysarthria, a local dialect speech, , language and lip-laziness, rapid speech peech defects in a term of language skills. This causes of speech disorders were investigated and presented suggestions for remedy was discussed. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi en_US
dc.subject Tarih en_US
dc.title Konuşma eğitimi esnasında karşılaşılan konuşma bozuklukları ve bunları düzeltme yolları en_US
dc.title.alternative Speech disorders encountered during speech therapy and therapy techniques en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record