DSpace Repository

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETLERİNDE BULUNAN MALLARIN EDİNİLMESİNE YAPTIKLARI KATKI BAKIMINDAN DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI

Show simple item record

dc.contributor.author Akça, Neslihan
dc.date.accessioned 2020-08-08T13:09:43Z
dc.date.available 2020-08-08T13:09:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation AKÇA N (2018). EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETLERİNDE BULUNAN MALLARIN EDİNİLMESİNE YAPTIKLARI KATKI BAKIMINDAN DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 67(2), 201 - 226. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17378
dc.description.abstract Öz:Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu’nda 2002 yılında yapılan değişiklikle mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nda olduğu gibi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Bu mal rejiminde değer artış payı alacağı konusu hem İsviçre hem de Türk Medeni Hukuku’nda, katkının eşlerin kişisel mallarından veya edinilmiş mallarından olmasına göre farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum eşlerin paylı mülkiyetlerinde bulunan mallar bakımından karşımıza çıktığında ise karmaşık bir hâl almaktadır. Çalışmada ilk olarak, eşlerin paylı mülkiyetlerinde bulunan mallar bakımından değer artış payı alacağının talep edilip edilemeyeceği ihtimali değerlendirilecektir. Değer artış payı alacağının talep edilebileceğinin kabul edilmesi durumunda ise bunun nasıl hesaplanacağı konusu çalışmada ayrıca incelenecek olup, konuyla alakalı olarak İsviçre Federal Mahkemesinin iki farklı kararı ele alınacaktır. Çalışmanın bu noktada Türk Medeni Hukuku doktrinine ve yargısına yol göstermesi amaçlanmaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETLERİNDE BULUNAN MALLARIN EDİNİLMESİNE YAPTIKLARI KATKI BAKIMINDAN DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI en_US
dc.title.alternative The Claim of Increased Value Regarding the Contribution of the Spouses to the Acquisition of the Assets of Joint Ownership in the Regime of Participating Acquired Property en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record