DSpace Repository

1933 YILINDA ÂLİ İKTİSAT MECLİSİ'NİN SANAYİ RAPORU VE SÜMERBANK'IN KURULMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Vehbi Emre
dc.date.accessioned 2020-08-19T15:46:30Z
dc.date.available 2020-08-19T15:46:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation YILDIRIM V. E (2014). 1933 YILINDA ÂLİ İKTİSAT MECLİSİ'NİN SANAYİ RAPORU VE SÜMERBANK'IN KURULMASI. Turkish Studies (Elektronik), 9(7), 561 - 575. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZNU16TXdNQT09
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17723
dc.description.abstract Öz:Başbakan İsmet İnönü, Sovyet Rusya'ya yaptığı gezide Sovyetlerin sanayileşme hamlesini görmüş ve devlet eliyle uygulanan sanayileşme projesinin bir benzerini Türkiye'de de uygulamak için harekete geçmiştir. 1925 yılında özel sanayi sektörünün ve kendine bağlı sanayi kurumlarının kredi ve finansman sorununu çözmek amacıyla Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştu. Ancak banka, sermayesinin azlığı nedeniyle kendine bağlı işletmeler dışında özel sanayi sektörüne destek olamayarak kanunda kendisine verilen görevi yerine getirememiştir. Gerek bu sorunu çözmek gerekse de Sovyet Rusya gezisinden elde edilen tecrübe ile devletin sanayileşme sürecini ele almak amacıyla Sanayi ve Maadin Bankası kaldırılarak yerine 3 Temmuz 1932'de Devlet Sanayi Ofisi ve 14 Temmuz 1932'de Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulmuştur. Ancak Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulması ile Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel sanayi sektörüne verilen makine ve teçhizat ithali serbestliği ve bunların vergi ayrıcalıkları kaldırılarak makine ve teçhizat ithali işi bankanın sorumluluğuna verilmiştir. Özel sanayi sektörü bu duruma bulunmuşlardır. tepki göstererek hükümet nezdinde girişimlerde yaşamaması için güçlü bir sermaye ile kurulur. Böylece devletçi uygulamaların amiral gemisi güçlü bir yapıyla faaliyetine başlar en_US
dc.description.abstract Abstract:Prime Minister İsmet İnönü in his trip to Soviet Russia has seen the industrialization of the Soviet Union and implemented by the state of industrialization, a similar project in Turkey has taken action to implement. In 1925, the private industrial sector and its related industries of credit and financing institutions to solve the problem of Industry and Mines Bank was established. But the bank, due to the scarcity of capital outside its affiliates may not be supported by private industry sector has not fulfilled the task given to him by law. Need to solve this problem as well as Soviet Russia from a trip to the experience gained with the state's industrialization process in order to address Industries and Mines Bank lifted 3 instead of July 1932 State Industrial Office and July 14 in 1932, Turkey Industrial Credit Bank was established. However, Turkey Industrial Credit Bank, Industrial Encouragement Law and the private industrial sector and the freedom given to the importation of machinery and equipment machinery and equipment import their business by removing tax concessions are given to the bank's responsibility. Private industrial sector react to this situation with the government have attempted. Heavy statist policies of the government just did not prevent the private industry sectors investments but also İs Bank's paper factory investment in Izmit had been blocked. Thereupon, demanding the resignation of the Minister of Economics of Atatürk and the like instead of the private industrial sector, general manager of Bank of Celal Bayar, has been the Minister of Economics. New Economics Minister in accordance with the demands of the private sector as well as the country's industrialization policy to be followed in Economics from the Assembly to determine Scholars want to do a review. On top of that council prepared in 1933 " How can Industry Establish and evolve in Turkey" Report to the Minister of Economics offers. After this report, and decided to establish Sumerbank. Sumerbank law is referred to the parliament. Sumerbank lived predecessor banks finance problem is set up with a strong capital to live. Thus, the flagship activity of statist practices begin en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Turkish Studies (Elektronik) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 1933 YILINDA ÂLİ İKTİSAT MECLİSİ'NİN SANAYİ RAPORU VE SÜMERBANK'IN KURULMASI en_US
dc.title.alternative IN 1933 THE HIGH ECONOMIC ASSEMBLY'S INDUSTRYREPORT AND ESTABLISHMENT OF SÜMERBANK en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Turkish Studies (Elektronik) en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.volume 9 en_US
dc.identifier.issue 7 en_US
dc.identifier.startpage 561 - en_US
dc.identifier.endpage 575 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record