DSpace Repository

Esansiyel hipertansiyonlu ebeveynlerin normotansif çocuklarında ve obez çocuklarda lipid profili ve apolipoproteinler

Show simple item record

dc.contributor.author Paç, Feyza Ayşenur
dc.contributor.author Tayfun, Meltem
dc.contributor.author Çığlı, Ahmet
dc.contributor.author Türköz, Yusuf
dc.contributor.author Temel, İsmail
dc.contributor.author Yoloğlu, Saim
dc.date.accessioned 2020-08-26T09:23:05Z
dc.date.available 2020-08-26T09:23:05Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation PAÇ F. A,TAYFUN M,ÇIĞLI A,TÜRKÖZ Y,TEMEL İ,YOLOĞLU S (1999). Esansiyel hipertansiyonlu ebeveynlerin normotansif çocuklarında ve obez çocuklarda lipid profili ve apolipoproteinler. MN Kardiyoloji, 6(1), 37 - 41. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RFMU5qWT0
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17844
dc.description.abstract Öz:AMAÇ: Bazı lipid fraksiyonları ve apolipoproteinler ile coroner arter hastalıkları (KAH) arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir. Hipertansiyon ve obezite de bilinen önemli kardiovasküler risk faktörler indendir. Obez çocuklarda ve esansiyel hipertansiyonlu ailelerin normotansif çocuklarında apolipoproteinler ve lipid fraksiyonlarında değişiklikler olup olmadığını araştırmak amacıyla çalışma planlanmıştır. YÖNTEM: Bu çalışmaya yaşları 3-17 arasında değişen Vücut Kitle İndeksi (VKİ) %120'nin üzerinde olan obez çocuklar (n-30) ve ebeveynlerden en az birinde esansiyel hipertansiyon öyküsü bulunan sağlıklı çocuklar (n=34) alındı. Kontrol grubu olarak ailede esansiyel hipertansiyon öyküsü bulunmayan sağlıklı çocuklar (n=30) seçildi. Tüm gruplarda total kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol, LDL kolesterol, Apolipoprotein A-1 (Apo-A1), ve B (Apo-B) değerleri çalışıldı. BULGULAR: Obez çocuklarda ve esansiyel hipertansiyonlu ailelerin normotansif çocuklarında Apo B değerlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Obez çocuklarda ise kolesterol ve LDL kolesterol değerleri de kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.05). SONUÇ: LDL'nin protein içeriği olan Apo B kardiyovasküler hastalık için risk taşıyan gruplarda erken yaşlarda gösterilebilen iyi bir belirleyici olarak düşünülebilir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher MN Kardiyoloji en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Esansiyel hipertansiyonlu ebeveynlerin normotansif çocuklarında ve obez çocuklarda lipid profili ve apolipoproteinler en_US
dc.title.alternative Lipid profile and lipoproteins in obese children and normotensive children having parents with essential hypertension en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal MN Kardiyoloji en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record