(2017)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Yılmaz, Mehmet; Alıcı, Hilal; Karaman, Mesut (2017)
  Yalın ve israf kavramları birbirinden etkilenen iki önemli kavramdır. İş akışını engelleyen, memnuniyet oranını düşüren, verimli çalışmayı azaltan her şey israf tanımının kapsamına girmektedir. Yalın ifadesi ise bütün bu ...
 • Aydoğdu, Ayşe; Aydoğdu, Yıldırım; Yakıncı, Zehra Deniz (2017)
  Hastalıkların tanı ve tedavisinde tıbbi görüntüleme çok önemli bir yer oluşturmaktadır. Tıbbi Görüntüleme, en basit hali ile insan vücudunun iç yapısının çeşitli yöntemler ile görülebilir hale getirilmesidir. Tüm bu tanı ...
 • Temel, Münire (2017)
  Çatışma bireylerin davranışlarının diğerlerinin gereksinimlerine ters düşmesi, karşılanmasını engellemesi ya da değerlerinin birbirine uymaması sonucunda yaşanan anlaşmazlıktır. Çatışma örgütsel bir gerçek olup tüm kamu ...
 • Gürbüz, Perihan; Yetiş, Gülsüm (2017)
  Steroid yapıda olan D vitamini iskelet sistemi için önemli bir sistemik hormondur. D vitamini eksikliği riski yaşlı populasyonda; yaşlılıkta oluşan fiziksel değişiklikler, hareket kısıtlılığı ve bazı kronik hastalıklar ...
 • Zengin, Mürşide; Yayan, Emriye Hilal (2017)
  Çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde oyuncak önemli bir yere sahiptir. Çocuğun isteyerek, hoşlanabileceği bir şekilde gelişimi oyuncak ile desteklenebilir. Ebeveynlerin çocuğun gelişimini ...
 • Yakıncı, Zehra Deniz; Kök, Mediha (2017)
  Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Fosil ...
 • Kolaç, Turgay; Gürbüz, Perihan; Yetiş, Gülsüm (2017)
  Yaşamda maruz kalınan iç ve dış etkenler, vücutta serbest radikallerin oluşmasına neden olur. Serbest radikaller bireyde hastalık oluşumu ve tabii yaşlanma sürecinin temel sebeplerinden biridir. Antioksidan maddeler vücudu ...
 • Orkun, Nilay; Eşer, İsmet; Çelik, Gül Güneş (2017)
  Acil servis hizmetlerinin gelişmesinde İngiltere ve Almanya öncülük etmiş, bu alandaki önemli gelişmeler ise Amerika da II. Dünya savaşından sonra olmuştur. 1960’lı yıllarda Acil Servis hemşireliğinin de diğer klinik ...
 • Karasu, Fatma; Göllüce, Aysun; Güvenç, Elif; Dadük, Semih; Tuncel, Tuğçe (2017)
  Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir Üniversitede gerçekleştirilmiştir. ...