Cilt 8 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Bedir, Lokman; Kasım, Refik (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Prof. Dr. Hasan Keskin’e ait olan bu kitap Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Yazar giriş kısmında kitabın konusu, önemi, amacı ve araştırma metodu hakkında bilgi vermektedir. Bu bağlamda yazar, çalıştığı ‘Kur’an’da ...
 • Namlı, Abdullah (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Kur’an’da Allah’ın bir tekliği demek olan tevhid inancı ile birlikte peygamberlere iman ve ahiret konuları da önemli yer tutar. Peygambere inanan onun tebliğ ettiklerine de inanır. Peygambere inanmayan o dinden olamaz. ...
 • Karadağ, Ahmet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Kur’ân ilimleri arasında neshin önemli bir yeri vardır. Nesh, İslâm ilimleri ile ilgili çalışmalar yapan hemen herkesin ilgilendiği konular arasında yer alırken müfessirler ona önemle eğilmişlerdir. Bu araştırmada ...
 • Sancaklı, Saffet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Dinin doğru anlaşılması, öncelikle Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet’in doğru anlaşılması ve yorumlanmasına bağlıdır. Kur’ân-ı Kerim’i en iyi anlayan, onu tatbik eden, tefsir eden hiç kuşkusuz peygamberimizdir. Hadislerin ...
 • Işık, Mustafa (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  İslam dininin en önemli kaynağı Kur’an, ikinci kaynağı ise Hz. Peygamber’in hadis/sünnetidir. Hadis kelimesi ‘haber’ anlamında da kullanılmaktadır. ‘Muhabirliğin anahtarı’ kabul edilen 5N1K’nın (Ne? Ne zaman? Nerede? ...
 • Sancaklı, Saffet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Genel olarak kutsal/mübârek kavramı, insanların dikkatini çeken önemli kavramlardan birisidir. Bu çalışmamızda hadisler baz alınmak suretiyle kutsal/mübarek zaman kavramı üzerinde bazı analizler ve değerlendirmeler ...
 • Karaman, Fikret (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Reenkarnasyon (reincarnation) Fransızca bir kavramdır. Yeniden bedelenme manasına gelmektedir. Bu sözcüğün Arapça dilindeki karşılığı ise “tenasuh” olarak ifade edilmiştir. İncarnation ise, yine bedenlenme anlamında, ...