DSpace Repository

Browsing 2008 Cilt 15 Sayı 3 by Issue Date

Browsing 2008 Cilt 15 Sayı 3 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sümer, Aziz; Onur, Ender; Altınlı, Ediz; Çelik, Atilla; Çağlayan, Kasım; Köksal, Neşet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Ekstremite ampütasyonları hem psikolojik hem de fiziksel bir sakatlıktır. Tarihteki en eski ameliyatlardan biridir. Ekstremite ampütasyonuna neden olan sık etkenler benign ve malign kemik hastalıkları, yumuşak doku tümörleri, ...
 • Tanriverdi, Özgür; Selimoğlu, Özer; Uğurlucan, Murat; Başaran, Murat; Eroğlu, Elif; Oğuş, Temuçin Noyan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Çalışmamızda postoperatif kardiyovasküler cerrahi hastalarında trombositopeni sıklık ve etiyolojik dağılımının belirlenmesi ve trombositopeni komplikasyonlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Kardiyovasküler ...
 • Ateş, Fehmi; Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) çeşitli nedenlerle oral yoldan beslenemeyen ancak gastrointestinal fonksiyonları normal olan hastalarda nütrisyon desteği sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmada, PEG ...
 • Çıkmaz, Selman; Mesut, Recep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışmada, Nomina Anatomica’da yer alan Latince terimlere önerilmiş Türkçe karşılıklardaki, yabancı kökenli terimlerin ne sıklıkta olduğu sorusuna yanıt arandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmasını yapmak üzere anatomi ...
 • Gezici, Türkan; Kökeş, Ülgen; Hız, Fazilet; Bilge, Semra; Çelebi, Arif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Serum yüksek homosistein düzeyi, iskemik inmeler için bağımsız, değiştirilebilen, kesinleşmemiş bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Hemorajik inmelerde ise, böyle bir ilişki çok tartışılmamıştır. Bu çalışmanın ...
 • Kafadar, Safiye; Aydın, Ayşe Murat; Kafadar, Hüseyin; Çolak, Cemil; Burakgazi, Gülen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Vertebrobaziller yetmezliği olan hastalarda (VBY) vertebral arter (VA) hemodinamisindeki değişikliklerin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: VBY li 48’i erkek, 52’si kadın toplam 100 hastada Doppler US yöntemi ile her ...
 • Tatlı, Halim; Kaya, Hüsamettin; Halisdemir, Nurhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu araştırma, hekimlerin iş doyumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel nitelikte ve tanımlayıcı olan araştırma, Bingöl il merkezinde bulunan Devlet Hastanesi, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ve Özel ...
 • Emre, Sinan; Ateş, Burhan; Taşar, Ahmet; Doğanay, Selim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Amaç: Bu çalışmada yaşa bağlı kataraktı bulunan hastalar ile sıkı kontrol altındaki diabet hastalarının lens ön kapsüllerinde ölçülen glutatyon (GSH) seviyesi ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri değerlendirilmi ...
 • Batçıoğlu, Kadir; Uyumlu, A.Burçin; Hazneci, Ersoy; Dilencik, Kasım; Genc, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  AMAÇ: Vitiligo fonksiyonel melanositlerin kaybı sonucu oluşan ve depigmente maküler lezyonlarla karakterize bir tür deri hastalığıdır. Oluşum mekanizması henüz aydınlatılabilmiş değildir. Bu mekanizmayı aydınlatabilmek ...
 • Pişkin, Turgut; Aydın, Cemalettin; Kayaalp, Cüneyt; Tatlı, Faik; Ölmez, Aydemir; Kutlu, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Tanısal değeri yüksek tek bir laboratuar veya radyolojik tetkik olmadığı için mide volvulusu tanısı koymak zordur. Son beş yıldır aralıklı şikayetleri olan 65 yaşındaki bayan hasta, son bir ayda hemen her yemekten sonra ...
 • Soyuer, Ferhan; Soyuer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Yaşlanma, organizmadaki pek çok sistemi etkileyen bir süreçtir. Bunların sonucu gelişen, fiziksel uygunlukta ve enduransta azalma görülmektedir. Yaşlılarda, fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam ve fonksiyonel bağımsızlığı ...
 • Güven, Mehmet; Eyibilen, Ahmet; Aladağ, İbrahim; Köseoğlu, Doğan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Endoskopik mikrocerrahi ile tedavi edilen büyük internal laringoselin literatür bilgileri eşliğinde tartışılması. Konu: Laringosel laringeal sakkül bölgesinin nadir görülen anormal genişlemesidir. Günümüze kadar bir çok ...
 • Karabulut, Zülfikar; Ergun, Tarkan; Lakadamyalı, Hatice; Erdoğan, Haluk; Ünalçın, Ege; Moray, Gökhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları, cilt altı dokuların ve fasyanın nekrozu ile karakterize hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit eden nadir infeksiyonlardır. Modern medikal tedavideki ilerlemelere rağmen retroperitoneal ...