DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Albayrak, Haydar (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Kamu görevlilerinin faaliyetlerindeki verimlilik ve etkililik göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde, özel kuruluşlarda olduğu gibi, bireysel performans ölçümünün kullanılmasına yönelik olarak son yıllarda ...
 • Önen, S.Mustafa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  kabul edile Kamu yönetiminin dünyada küreselleşmeye bağlı olarak başta ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel alanlarda yaşanan değişimlere karşı direnmesi pek mümkün gözükmemektedir.Devletin katı merkeziyetçi yapısını esas ...
 • Akbıyık, Nihat (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Sosyal hayatı oluşturan faktörler arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla bir toplumun iktisadi davranış kalıpları büyük ölçüde o toplumun sosyo- kültürel anlayışından etkilenir. Buradan hareketle, bizim ...
 • Tunçsiper, Bedriye; Mutlu, Abdullah; Ertem,Hasan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Türkiye ekonomisinde istihdamın çoğunluğunu, tüm dünyada olduğu gibi KOBİ‟ler oluşturmaktadır. KOBİ‟lerin ekonomimizdeki yeri ve önemi dikkate alındığında esnek ve ekonomik ortama hemen tepki verebilen yapıdaki özellikte ...
 • Demez, Selim; Bayat, Tayfur; Doğan, Çetin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Globalization at the time liberalization of capital movements, financial instruments and the rising diversity of technological innovation through the development of investment opportunities and making a more reliable, ...
 • Patır, Sait; Tetik, Nevzat (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Kriz önceden tahmin edilemeyen ve işletmeyi yok olmaya götürebilecek kadar güçlü olağan dışı bir oluşum ortamıdır. İşletmelerin bu olağan dışı duruma karşı önceden kendilerini hazır hale getirecek alt yapının oluşturulması ...
 • Palabıyık, Adem (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The economic crisis, which first emerged as a financial crisis, than turned into a global crisis caused important impacts and infractions on the line of the international policies of the states. As for in Turkey, during ...
 • Soysal, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  In Turkey as well as all over the world, crisis which began to show itself especially after 1980’s more, and accelerated with globalization has important effects on SME’s which has an important place on both numbers and ...
 • Akyıldız, Funda (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Capitalism exists with crisis and renews itself with crisis. This grows out of the nature of capitalism. Capitalism which broke out with ―social state‖ expansion from the crisis of 1920s and ―neoliberal state‖ expansion ...
 • Zekey, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The world economy has been faced with deep economic crisis since the second half of 2008. The underdeveloped and developing countries are under the threat of global seasonal change together with this crisis. The problem ...
 • Kara, Zülküf (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme kavramı, bir taraftan dünyanın mekansal ve zamansal yakınlaşması kavramı ile tanımlanırken, diğer taraftan, ekonomik, siyasal, kültürel düzlemde toplumsal değişmeye ilişkin tartışmaların arka planını ...
 • Kırımhan, Metin (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Bu çalışmada Türkiye’nin kara sınırları ve kara sınır kentlerimize ait kentsel özelliklerin taşıdığı önem ortaya koyulmuştur. Konu ile ilgili yazılı ve görsel bilgi kaynaklarından yararlanılmış, istatistikî veriler ...
 • Arslan, İbrahim; Bozkurt, Cuma (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The capitalist system is experiencing the most serious crisis since the Great Depression. This crisis is international and affecting working people in every country of the world. More than 50 million people lost their jobs ...
 • Yücel, Mustafa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Lojistik Dünyamızda hızlı bir teknolojik ve ekonomik gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, küreselleşme dediğimiz olguyu her geçen gün daha da ileriye götürmektedir. Böylelikle rekabet ortamı da küresel düzeye taşınmaktadır. ...
 • Akbaş, Zafer (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küresel ekonomik kriz uluslararası düzenin aktörlerinin gözünü enerji kaynaklarına çevirmiştir. Devletler finansal krizi aşmak çeşitli yöntemlere başvurmaya başlamıştır. Bu bağlamda ekonomik yapıların güçlendirilmesi ...
 • Birdişli, Fikret (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Finans piyasalarının gelişmesiyle yatırımcılarla kurumlar arasındaki bilgi boşluluğunu doldurmak amacıyla Kredi Derecelendirme Kuruluşları (KDK) ortaya çıkmıştır. Yatırım güvenliğini sağlamak amacıyla borç verenler ...
 • Çolakoğlu, Nurdan; Dilek, Serkan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Global financial crisis which began with high default rates on subprime and adjustable rate mortgages, developed in 2007 and became visible after the crash of Lehman Brothers in 2008. Like other financial crisis, it caused ...
 • Özkan, Gökhan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küresel finansal kriz, uluslararası finans ve para sisteminin yeniden yapılandırılması tartışmalarını başlatmıştır. Bu bildiri, küresel krizin uluslararası para sisteminin yeniden yapılandırılması sürecine etkilerini ...
 • Yörük, Nevin (İnönü Üniversite İktisati Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Yaşanılan küresel finansal kriz, kredi, likidite ve güven krizine dönüşerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm ülkeleri derinden etkilemiştir. Küresel finansal kriz ortamının yarattığı likidite darlığı ...
 • Danacı, Cem M.; Ceyhan, Mehtap (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  There are a lot of macroeconomic reasons leading up to occur the crisis which has begun in ABD mortgage sector in June 2007 and attained a global dimension in September 2008. In order to lessen effects of the crisis which ...