DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Özdemir, Lütfiye; Balkan, Mehmet Onur (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The aim of this research is, to develop a scale that could evaluate the positive and negative effects of crisis on organizations, to determine the corelations between subscales of developed scale and determine the differences ...
 • Öztürkler, Harun; Çolak, Ömer Faruk (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Two important economic problems that Turkey must solve in the short run are current account deficits and unemployment. Because current account deficits reflect the part of domestic investment that cannot be financed by ...
 • Aslanoğlu, Erhan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This study aims to show why global coordination is essential to cope with the problems of crises. History of economic crises clearly shows us the importance of international coordination to rebalance and to initiate the ...
 • Güravşar Gökçe, Sinem; Karatepe, Selma; Karagöz, Murat (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  In the literature, there is no study showing the effect of Research & Development (R&D) intensity on high-tech export statistically for EU 27 countries4 and Turkey. Thus we have chosen the subject matter to fulfill this ...
 • Karluk, S Rıdvan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Ülkeleri, ekonominin mali ve reel kesiminde oluşan krizleri gidermeyi amaçlayan istikrar politikaları uygulamaya yönelten temel nedenler, hızlanan enflasyon, ödemeler dengesi darboğazı, mali piyasalarda ve reel kesimde ...
 • Akçacı, Taner; Yöntem, Tuğçe (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Altın, bir yandan satın alma gücünü koruyan güvenilir bir yatırım aracı olması diğer yandan, fiyatının ekonomik ve politik istikrarsızlıklardan kolayca etkilenmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketici ...
 • Çiftçi Yeşiltuna, Dilek (İnönü Üniversitesi /İİBF, 2010)
  Özet Yaşamın her alanında, küresel ilişki ve etkileşimin arttığı günümüzde, toplumların tanımlanmasında kullanılan önemli bir kavram da „tüketim‟ olmaktadır. Küresel sermayenin kendini tüketim üzerinden üretme stratejisine ...
 • Işık, Nihat; Tunan, Tuba (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küresel ekonomi, ilk isaretleri 2007 yılının ikinci çeyreginde konut piyasasındaki bozulmalarla görülmeye baslayan, özellikle Eylül 2008’de ABD’nin besinci büyük yatırım bankası 158 yıllık finans devi Lehman Brothers’ın ...
 • Öztürk, Mehmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Türkiye ile Sahraaltı Afrika ülkelerinin yaşadıkları uzun süreli ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar nedeniyle taraflar arasında anlamlı bir ilişki kurma fırsatı oluşmamıştır. Bununla birlikte son on yılda Sahraaltı ...
 • Arı, Mehmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Türkiye’de 1946 yılında çok partili siyasal hayata geçilmesiyle birlikte açılan mücadele alanının mutlak galibi sağ partiler olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 1950 seçimlerinde kaybettiği iktidarı bir daha hiç bulamamıştır. ...
 • Akyol, Ender (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Bu bildiride yapılmak istenen tartışmanın amacı, belirgin olarak 1945‟ten sonra görülen kalkınma zihniyetindeki sürekliliklerin izlerini sürmek ve ana hatlarını ortaya çıkarabilmek olacaktır. Bu çerçevede, Adnan ...
 • Bozan, Mahmut (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Fizikteki merkez ve merkezkaç kuvvetlerinin kütleye etkilerinin benzerini uluslararası ilişkilerde merkezi güçler arasında savrulan devlet ve devletçikler şeklinde görmek mümkündür. Merkezi güç zayıfladıkça merkezkaç ...
 • Taşcı, Kenan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  It seems (that) a large number of public revenue are formed by tax incomes. Tax incomes should be collected duly and full being successful of applied fiscal and general economic policy. Besides, the obligators should ...
 • Gökcan, Özkan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Avrupa tarihi öteki ile birlikte yaşayabilme noktasında birçok tecrübe ile doludur. Ancak farklı kültürlerin, ideolojilerin, dinlerin ya da medeniyetlerin mensupları ile birlikte yaşayabilme yeteneği noktasında Avrupa’nın ...
 • Sarısoy, Sinan; Beşer, Mustafa Kemal (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada Türkiye’de 1980 yılı sonrasında yaşanan siyasi istikrarsızlığın ekonomik istikrar ve yaşanan krizler üzerindeki etkileri incelenecektir. Ekonomi literatüründe politik değişkenlerin ekonomik değişkenler üzerindeki ...
 • Baharçiçek, Abdulkadir; Bakan, Selahaddin; Arpacı, Işıl (İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 2010)
  Necmettin Erbakan Türk siyasal hayatı üzerinde önemli etkiler yaratmış liderlerden biridir. Erbakan’ın siyasal hayat üzerindeki etkileri yanında, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve halkın siyasete katılması anlamında da ...
 • Koyuncu Sayılgan, Emine (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Ekonomik kriz yıl boyunca 253 bin 458 haberle, medyanın en çok işlediği konu başlığı olmuştur. Ekonomik krize sadece yazılı basında değil, görsel basında da geniş bir şekilde yer verilmiş, yıl boyunca televizyon ekranlarında ...
 • Noyan Yalman, İlkay; Gülmez, Mustafa; Yalman, Yalçın (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Economic crisis, is related to the corruption overall balance in the economy and leave lasting effects especially on developing countries' economies. SMEs are affected in times of crisis in the way of production levels ...
 • Ağır, Hüseyin; Peker, Osman (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  McKinnon-Shaw tarafından ileri sürülen ve 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde görülen finansal liberalizasyon hipotezi, finansal sektördeki kısıtların ve sınırlamaların ...
 • Altıntaş, Halil; Taban, Sami (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This paper, based on the work of Fidrmuc (2003), aims to test the twin deficit (current account deficit-budget deficit) and Feldstein Horioka (1980) hypothesis, using the annual data from 1974 to 2007. Current account, ...