2007 Cilt 14 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Kalko, Yusuf; Uğurlucan, Murat; Başaran, Murat; Kafa, Ülkü; Aydın, Ünal; Yaşar, Tahsin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Abdominal aort anevrizmaları, aort anevrizmaları içinde en sık yer alır. Bu anevrizmalarla birlikte nadiren de olsa aortokaval fistül oluşumu görülebilmektedir. Yazımızda; konjestif kalp yetmezliği nedeni ile takipli ...
 • Akgüner, Taner; Ünalp, Haluk Recai; Ekinci, Neşe; Nalbant, Ebru; Önal, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu yazı ile sadece ekstramural büyüme gösteren ve pankreas başı tümörü izlenimi veren duodenal gastrointestinal stromal tümörü olan (GIST) bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Ellialtı yaşındaki kadın hastada preoperatif ...
 • Yıldırım, Yusuf; Balsak, Deniz; İnal, Murat; Tınar, Şivekar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Nadir görülen bir tümör olan Overyan Malign Mikst Müllarian Tümör (OMMMT)’ün klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik ...
 • Gönlügür, Tanseli E.; Gönlügür, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bir üniversite hastanesinde 10 yıllık dönem boyunca tanısal torasentez yapılan 454 olguyu geriye dönük olarak inceledik. Bulgular: Başlıca plevral efüzyon nedenleri malign mezotelyoma (% 14.8), plevral metastazlar (% ...
 • Bulut, Adnan; Hoca, Onur; Öztürk, Faruk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Üriner tripsinojen-2 strip testinin akut pankreatit’in erken tanısındaki yeri ve öneminin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma S. B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. Acil Cerrahi Polikliniği’ne karın ağrısı ...
 • Nisanoğlu, Vedat; Özgür, Bülent; Sarı, Süleyman; Aldemir, Mustafa; Aksoy, Yüksel; Battaloğlu, Bektaş; Cihan, Hasan Berat; Yetkin, Ertan; Erdil, Nevzat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı koroner arter bypass greftleme yapılan hastalarda koroner kollateral dolaşım yapısının ameliyat öncesi ve sonrası QT dispersiyonu (QTd) üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Koroner arter ...
 • Hekimoğlu, Aşkın; Çiçek, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Mide fundus düz kasında histamin H3 reseptör aracılı kasılmaları üzerine nitrik oksitin (NO) olası rolünü gözlemlemektir. Gereç ve Yöntem: İzole edilen sıçan mide fundus preparatları organ banyosuna asıldıktan ...