DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri

 

Recent Submissions

 • Açık Taşar, Sezin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bağımsız denetim çalışmasının özü, yeterli ve uygun denetim kanıtlarının toplanması ve değerlendirilmesidir. Denetçilerin bağımsız denetim raporlarında belirttikleri görüşlerini destekleyecek denetim kanıtlarını elde ...
 • Kızıldağ, Süleyman Hilmi (2021)
  ESKİ TÜRK YAZITLARI SÖZ VARLIĞININ ÇAĞDAŞ KUZEYBATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ SÖZ VARLIĞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
 • Moğulbay, Dilek (2020)
  ÖZET Bu çalışmaya; öykü, roman yazarı ve aynı zamanda şair olan Orhan Kemal’in yaşadığı 1914 ile 1970 yılları arasındaki Türk toplumunun sosyolojik, ekonomik, kültürel özellikleri ve Onun şiirlerini yazdığı bu dönemdeki ...
 • Akoğul, Ayhan (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İnsanlığın gelişim macerası kentlerde ivme kazanmıştır. Kentlerin gelişim macerası ise insanların ekonomik faaliyetlerindeki gelişme ile farklı bir aşamaya geçmiştir. İnsanların ekonomik faaliyetleri ise insanların mülkiyet ...
 • Göktaş, Uğur (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bağlama, geleneksel Türk halk müziğimizin en önemli çalgılarından biri olup yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağlama icrasının çeşitliliğine yönelik, günümüze değin literatüre geçmiş yeterli düzeyde bir sınıflandırmanın ...
 • Savaş, Ali Rıza (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  İdeolojiler, insanların dünyaya ilişkin olan şeyleri kavramasına imkân sağlayan bir dünya görüşüdür. Milliyetçilik ve muhafazakârlık modern dönemin ortaya çıkardığı ideolojilerdir. Muhafazakârlık Fransız İhtilali ve onun ...
 • Gitmez, Emin (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Dünyada gelir kaynakları eşit ve adil paylaşılmamaktadır. Bu paylaşım sorunu beraberinde yoksulluğu getirmektedir. Yoksulluk, tüm dönemlerde karşılaşılan önemli bir ekonomik ve sosyal sorundur. Bu sorunun çözümü için ülkeler ...
 • Karcı, Şemsettin (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Genellikle ilimlerin önemi, o ilimlerin ilgi alanı ile ölçülmektedir. O bakımdan İslâm'ın ana kaynağı ve Allah'ın kelâmı Kur'ân-ı Kerîm'i konu aldığı için tefsir ilminin, bilimler içinde âlî bir mertebeye sahip olduğunu ...
 • Gültaş, Mahmut Paşa (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, Altı Sigma metodolojisini hastanelerin hizmet süreçlerinde uygulayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu yöntemin sağlık hizmetlerinde başarıyla uygulanabileceğini araştırmaktır. Altı Sigma DMAIC ...
 • Şahin, Mehmet Emin (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Molla Sadrâ'nın "Molla Sadrâ'nın Kur'ân Yorumu ve Usûl-i Selâse Anlayışı" hakkında yapmtığımız çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu, önemi, yöntemi, sınırlılıkları ve konu ile ...
 • Ayaz, Özkan (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2020)
  Ulaştırma, bir ülkenin sosyo-ekonomik alanına etki eden en önemli hizmet sektörlerinden biridir. İçerisinde barındırdığı fonksiyonel ve yapısal özellikler sayesinde devletin ulaştırma sektöründeki işlevselliğini de ...
 • Dokgöz, Derviş (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu doktora tez çalışması İsmail Hakkı Bursevî'nin 'Rûhu'l-Beyân' adlı tefsirindeki, usûl-i fıkıh ve fürû'a dair görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızı bu tefsiri esas alarak yapmamızın temel ...
 • Yurttaş, Aziz (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, 2020)
  Küreselleşen ticaret ortamında tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren işletmeler arasında rekabette güçlü olma çabası her geçen gün daha da artmaktadır. İşletmeler, küçük veya büyük birçok faaliyette bulunmakta ...
 • Can, Fuat (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Türkiye ve Rusya ilişkileri tarihsel derinliğe sahip olup uzun yıllar boyunca rekabet içerisinde gelişmiştir. Soğuk Savaş yıllarında ideolojik ve jeopolitik olarak farklı iki kutbun üyesi olan iki devletin ilişkilerinde ...
 • Kargıoğlu, Fırat (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, 2021)
  Siyasal düşünceler tarihinde kendisine yer edinebilmiş hiçbir felsefi akım temelsiz ya da başka bir ifadeyle geçmişle ilişkisiz değildir. Her biri kendinden önce ortaya çıkan bir akımla veya akımlarla kendine özgü bir ...
 • Sevimli, Erdem (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı, 2021)
  Şûh kavramı "hareketlerinde serbest, açık saçık, arsız, neşeli, oynak ve güzel sevgili" anlamlarına gelmektedir. Şuhâne tarz ise kadın ve kadın güzelliğini pervasız ve alenî anlatımlarla konu alan manzumelerin klasik ...
 • Beyitoğlu, Yahya Kemal (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021)
  XI. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Oğuzlar, zamanla kendi ağız özelliklerine dayanan bir yazı dili oluşturmuşlardır. Yaygın olarak Eski Anadolu Türkçesi adıyla bilinen bu dönemin özellikle XII. yüzyılın ...
 • Karaman, Ahmet (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021)
  Eski Türkçenin dil özellikleri, 8. yüzyıldan 12. yüzyıl sonlarına dek devam etmiştir. Eski Türkçe döneminden, binlerce sayfalık hacimli bir külliyat günümüze kadar ulaşmıştır. Söz konusu bu verimler üzerine geçmişten ...
 • Önalan, Hakan (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2021)
  Son yıllarda beden, sosyal bilimlerde artan bir ilginin konusu olmaktadır. Beden, hem klasik felsefede hem de klasik sosyolojide olduğu gibi artık atıl ve pasif bir nesne olarak ele alınmamaktadır. Kısmen yirminci yüzyılın ...
 • Batga, Burcu (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2021)
  Günümüz çalışma yaşamının sürekli değişmesiyle birlikte iş ilişkilerinin giderek karmaşık hale gelmesi, belirsizliğin artması, özel ve kamu kurumlarında yaşanan büyük skandallar, yanlış ve hatalı uygulamaların artması, ...

View more