2004 Cilt 11 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Celbiş, Osman; Aydın, N. Engin; Soysal, Zeki; Mızrak, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Adli otopsi, kanuni yetkililerce istenilen sorulara yanıt arayan özelleşmiş bir postmortem (ölüm sonrası) incelemedir. Bu konudaki uygulamalar için ilgili kanunlarda gerekli hususlar belirtilmiştir. Günümüzde adli otopsiler ...
 • Parlakpınar, Hakan; Yanılmaz, Muhammed; Ağlamış, Seda; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Anjiotensin II (AII) gelişimsel, fizyolojik ve patolojik süreç içinde hücresel büyümeyi düzenlemekle birlikte, reninanjiotensin sisteminin de etkili bir peptididir. AII’nin kardiyovasküler hemodinamiyi düzenlemesindeki ...
 • Alat, İlker; Battaloğlu, Bektaş; Atambay, Metin; Nisanoğlu, Vedat; Erdil, Nevzat; Gülcan, Öner; Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İmmün sistem üzerindeki negatif etkileri iyi bilinen kardiyopulmoner bypassın parazitozlarla ilişkisi pek değerlendirilmiş değildir. Bir olgu ile bu konu değerlendirilmiştir. Olgu:Elektif şartlarda, açık kalp cerrahisi ...
 • Koçer, Abdulkadir; Gözke, Eren; Öre, Özgül; Us, Önder (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  We present two patients with clinical course, MRI findings, electrophysiologic studies, and brain biopsy not suggestive of any previously described demyelinating disorder. Materials and Method : One with history of optic ...
 • Koçer, Abdulkadir; Börü, Ülkü Türk; Çubuk, Rahmi; Alp, Recep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Klinik olarak beyin krizi tanısı alan fakat ilk 6 saat içinde çekilen BBT’lerinde enfarkt saptanmayan orta serebral arter(OSA) tutulumu olgularında hiperakut dönem bulgusu olarak hiperdens arter varlığı veya kortikal sulkuslarda ...
 • Saraymen, Recep; Kılıç, Eser; Yazar, Süleyman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Yaşları 17-20 arasında değişen ve ortalama ağırlıkları 73 kg olan 26 erkek milli güreşçi üzerinde yapılan çalışmada, ter bakır, çinko, demir, magnezyum ve krom seviyeleri değerlendirildi. İntestinal parazitlerin element ...
 • Erpek, Semra; Balkaya, Muharrem; Ünsal, Hümeyra; Ünsal, Cengiz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Sunulan araştırma, erişkin erkek Swiss albino farelerde uzun süreli alkol, pasif sigara, alkol+pasif sigara kombinasyonunun testis dokusuna etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 32 adet ...
 • Daldal, Nilgün; Atambay, Metin; Aycan, Özlem M.; Karaman, Ülkü; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Pediculus spp. are the oldest parasites which are found in people. Parasite is cosmopolite and ubiquitous especially in the places with bad hygienic conditions P.h.capitis lives its all life phases in humans hairy skin. ...