2004 Cilt 11 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Demir, Tamer; Ulaş, Fatih; Çeliker, Ülkü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İrrigasyon solüsyonları ve viskocerrahi ajanlarının göz içi cerrahisinde kullanımı ideal cerrahi sonucun alınması için gereklidir. İrrigasyon solüsyonları hümor aköze yapı olarak ne kadar benzer ise cerrahi o denli iyi ...
 • Karagöz, Erkan Taner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada nöropatik ağrının patogenezi değerlendirilmiş ve tedavide kullanılan antikonvülzanlar gözden geçirilmiştir. Periferik veya santral kökenli olsun, nöropatik ağrı sinir sisteminin hasarlanmış bölgesinde varolan ...
 • Erpek, Semra (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İlk kez Paul Ehrlich tarafindan tanımlanmış olan mast hücreleri, bazik boyalarla boyanan belirgin sitoplazmik granüllere sahiptir. Mast hücreleri vücuttaki dokularda, özellikle kan damarları ve sinirlere yakın yerleşimli ...
 • Kocakuşak, Ahmet; Arıkan, Soykan; Demirbağ, R. Nilgün; Ton, Özlem; Tarlacı, Ahmet; Şentürk, Orçun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Anatomik pankreas bezi sınırları dışında yer alan pankreas dokusu, heterotopik pankreas olarak tanımlanmaktadır. Köken ve yayılımlarına bağlı olarak, bu lezyonlar göreceli olarak geç dönemde mukozaya yayılım gösteren ...
 • Kılınç, Nihal; Pınar, Özden Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İlk olarak 1912’de Bowen tarafından tanımlanan bowen hastalığı bir intraepidermal yassı hücreli karsinomdur. Olgu: 65 yaşında erkek hasta 5-6 yıldan beri karın cildinde bulunan lezyon ile başvurdu. Bu asemptomatik ...
 • Tüzün, Ahmet; Bağcı, Sait; Ateş, Yüksel; Uygun, Ahmet; Erdil, Ahmet; Karaeren, Necmettin; Dağalp, Kemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu makalede, yanlışlıkla Fehling solüsyonu içilmesine bağlı özofageal ve pilorik darlık gelişen 32 haftalık gebe olan bir hasta sunulmuştur. Hastamıza ciddi özofageal darlığı nedeniyle gerek doğum öncesi, gerekse doğum ...
 • Soysal, Ömer; Kuzucu, Akın; Özgel, Mehmet; Ulutaş, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bronşektazi subsegmental hava yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu olarak tanımlanmaktadır. Yalancı bronşektazi ise pnömoni sonrası gelişen, akut enfeksiyonun iyileşmesinden birkaç hafta veya ay sonra düzelen geçici ...
 • Daldal, Nilgün; Aycan, Özlem M.; Atambay, Metin; Pala, Mukaddes; Miman, Özlem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bağırsak parazitlerinde bulaş birinci derecede fekal-oral yolla olup, insandan insana doğrudan veya besin yoluyla parazit yumurta ve kistlerinin alınmasıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle besin işleri ile uğraşan kişiler ...
 • Saraymen, Recep; Kılıç, Eser; Üstdal, Muzaffer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Akrozin kendine özgü, tripsin benzeri bir akrozomal proteinaz olup, memeli fertilizasyonunda gereklidir. Nitrozaminler oldukça geniş bir kimyasal bileşik grubudur ve test edildiği bütün hayvan grublarında kansere sebebiyet ...
 • Karakaş, Sacide; Okyay, Pınar; Önen, Özlem; Ergin, Filiz; Beşer, Erdal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Aydın ili ilköğretim okulu öğrencilerinin oturma yüksekliklerini belirlemek, yaş, cinsiyet ile yerleşim bölgesi farklılıklarını değerlendirmek; oturma yüksekliği ile boy, ağırlık ve Beden Kitle İndeksi(BKİ) arasındaki ...
 • Gürbüz, Birgül; Yatlı, Serap; Esenkaya, Semra; Sezer, Handan; Çelik, Samettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Intrauterin inseminasyon(IUI) ile elde edilen tekil gebeliklerde ikinci trimester Down’s sendromu üçlü tarama testi belirteçlerinin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: IUI ile tekil gebelik elde edilen 28 olguda 16-20.gebelik ...