2004 Cilt 11 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Ulaş, Fatih; Demir, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Case report of a megaloblastic anemia patient with Roth spots. Case Report: A 42-year-old men with bilateral visual loss that was more pronounced in his left eye, was found to have megaloblastic anemia due to vit B12 ...
 • Işık, Berrin; Atabekoğlu, Serap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Stevens-Johnson Sendromu yüksek ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu ve mukoza tutulumuyla birlikte ciltte eritemlerle karakterizedir. Etyolojide özellikle ilaçlar ve çeşitli enfeksiyon ajanları rol oynamaktadır. ...
 • Hasçalık, Şeyma; Önder, Önder; Yılmaz, Mehmet; Kırımlıoglu, Hale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Öz geçmişinde genital sistem kanseri hikayesi olan kadınlarda kolorektal kanser görülme riskinin artmış olmasına rağmen, uterin myom varlığı ile kolon kanserleri arasında herhangi bir ilişki bildirilmemiştir. Öte yandan ...
 • Tan, Hüseyin; Turanlı, Güzide; Aktaş, Fahri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Myotonic muscular dystrophy is a multisystem disease inherited as an autosomal dominant trait characterized by progressive muscle weakness, atrophy and myotonia. Mental retardation may be a symptom of the disorder, but ...
 • Nasır, Serdar; Aydın, M.Asım (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Travma sonucu kopan uzvun mikrocerrahi ile tekrar vücud ile ilişkisinin devamının sağlanması, rekonstruktif cerrahinin ulaştığı en üst düzey girişimlerden biridir. Kopan vucud uzvunun replantasyonu uzvun diğer ...
 • Abdülgani, Fethi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Ürdün’ün Kuzey bölümünde yaşayan 1500 uygun kan donörü Toxoplasma gondii antikoru varlığı yönündentarandı. Bu çalışmanın amacı, Ürdün populasyonundaki kan donörlerinde Toxoplasma gondii antikorunun (IgG,IgM) seroprevalansını ...
 • Turunç, Tuğba; Turunç, Tahsin; Güvel, Sezgin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Amfizematöz pyelonefrit, gaz oluşturan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, perirenal dokuların ve renal parankimin hayatı tehdit eden nekrotizan infeksiyonudur. Amaç: Biz, bu gözden geçirme yazımızda amfizematöz ...
 • Karahan, Ö. İbrahim; Mavili, Ertuğrul; Işın, Şerif; Kahrıman, Güven (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Hepatik infantil hemanjiyoendotelyoma benign bir vasküler karaciğer tümörüdür. Eskiden, tanıyı koymak için karaciğer biyopsisi ve anjiografi yapılırdı. Bugün, görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde invazif ...