DSpace Repository

Browsing 2004 Cilt 11 Sayı 4 by Title

Browsing 2004 Cilt 11 Sayı 4 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Akı, Tuba; Karıncaoğlu, Yelda; Özcan, Hamdi; Seyhan, Muammer Eşrefoğlu; Kalaycı, Bülent; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Sweet sendromu(SS) ağrılı eritematöz plaklar, ateş, artralji, periferik lökositoz, üst dermiste ödem ve yoğun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize nadir görülen bir dermatozdur. Sendrom, üst solunum yolu enfeksiyonları, ...
 • Cengiz, S.Aslıhan; Cengiz, Lügen; Us, Ebru; Cengiz, A.Tevfik (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Gebe kadınların serumlarında, kontrol amaçlı olarak, ELİSA ile, Herpes simplex Virus (HSV) tip 1 ve 2 IgG ve IgM antikorlarının araştırılması, Gereç ve Yöntem: Değişik gebelik haftalarında bulunan bir grup gebe kadından, ...
 • Çinpolat, Özgür; Pişkin, Turgut; Işık, Burak; Söğütlü, Gökhan; Ölmez, Aydemir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada hayvancılıkla uğraşan 66 yaşında bayan hastada ortaya çıkan, sol uyluk ön yüzde primer iskelet kası kist hidatiği olgusu sunuldu. Hastaya 5 ay önce aynı lezyonun drenajı uygulanmıştı. Hasta kliniğimize ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Erkurt, M.Ali; Uzer, Elmas; Özgül, Mustafa; Dikilitaş, Mustafa; Orhan, Mesut; Görgel, Ahmet; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Excessive blasts in patients with acute leukeamia may cause serious problems such as tumour lysis syndrome or luekostasis. Leukapheresis is effective in prevention and/or treatment of these problems. In this study we ...
 • Işık, Berrin; Tekgül, Zeki Tuncel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bir mukopolisakkarit metabolizması bozukluğu olan Hurler Sendromu (HS) α-L iduronidase enzim defektinden kaynaklanan, birden fazla doku ve organı etkileyen kalıtsal, konjenital bir hastalıktır. Sendromun klinik seyrinde ...
 • Tuncer, Işık (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada, Konya’daki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden yararlanarak büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem : Farklı sosyoekonomik koşullarda 163 öğrencide ağırlık, boy, triseps ...
 • Çelik, H.Coskun; Satıcı, Ömer; Çelik, M.Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Çalışmamızın amacı, sigara ile ilgili ele alınan çok değişkenli bir yapıyı kümeleme yöntemleriyle çözümlemektir. Kümeleme yöntemleri bu tür çok değişkenli yapılarda başarılı kümeler oluşturmaktadır. Bu çalışmada sigara ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Erkurt, M.Ali; Dikilitaş, Mustafa; Yıldız, Ramazan; Orhan, Mesut; Görgel, Ahmet; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Günümüzde her kan merkezi, ABO ve Rh sistemlerine ait testleri rutin olarak, transfüzyon öncesi uygunluk testleri kapsamında çalışmaktadır. Bu çalışma Malatya ve çevresinin ABO ve Rh kan grubu dağılımını belirlemek amacı ...
 • Cihangiroğlu, Mustafa; Artaş, Hakan; Öztürk, Abdullah; Demirçin, Mustafa; Çelik, İlhami; Bayındır, Yaşar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Proteinüri, yaygın ödem, perikardiyal sıvı ve asit etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan hastaya; ateş ve aritmi gelişmesi, balgam ve parasentez sıvısında Mycobacterium tuberculosis’in saptanması sonucu tüberküloz ...
 • Öztürk, Ufuk; Eroğlu, Muzaffer; Tuygun, Can; İmamoğlu, M. Abdurrahim; Kiper, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada alt üriner sistem semptomları nedeniyle çeşitli medikal tedavilere rağmen yeterli sonuç alınamıyan BPH lı hastalarda transüretral prostat insizyonunun (TUIP) etkinliğini araştırdık. Gereç ve Yöntem: 31 ...
 • Demirbilek, Semra; Sızanlı, E. Ebru; Karaman, Abdurahman; Karadağ, Neşe; Bayraktar, Nihayet; Türkmen, Emine; Ersoy, M.Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Sepsisin farklı fazlarında, akciğer dokusundaki nitrik oksit (NO) üretimi, antioksidan kapasite ve lipid peroksidasyonu üzerine metilen mavisinin (MM) etkileri rat sepsis modelinde araştırıldı. Gereç ve Yöntem: 200-230 ...