2003 Cilt 10 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Köhle, Ülkü; Kükner, Şahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Konjonktivit konjonktivanın infeksiyonudur. İrritasyon, kaşıntı,yabancı cisim hissi ve göz yaşarması ile karakterizedir. Genellikle diğer konjonktivitlerden sarı-beyaz mukopürülan akıntının varlığı ile ayırdedilebilir. ...
 • BOLAYIR, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Tiklopidin ve klopidogrelin etki mekanizmaları literatür ışığında gözden geçirilmiştir
 • Yılmaz, Mehmet; Terzi, Alpaslan; Özgör, Dinçer; Ara, Cengiz; Söğütlü, Gökhan; Işık, Burak; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Senkron kolorektal ve böbrek malign tümörlerinin varlığı son derece nadir görülen bir durumdur. Günümüzde, herhangi bir abdominal malignensiye sahip hastada abdominal sonografi, bilgisayarlı tomografi veya magnetik rezonans ...
 • Karahan, Ö. İbrahim; Yıkılmaz, Ali; Işın, Şerif; Baykara, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Solid karaciğer kitlelerinin renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) bulgularının ve bunların ayırıcı tanıya katkılarının araştırılması. Materyal ve Metod: Karaciğer solid kitlesi olan 35 olgu, RDUS ile prospektif olarak ...
 • Ersoy, Yasemin; Fırat, Mehmet; Kuzucu, Çiğdem; Bayındır, Yaşar; Karaaslan, Şenay; Bilişik, Gülden; But, Ayşe Dinç (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Hastanemizde hastane infeksiyonu etkenlerinin dağılımının ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Yöntem: Ekim 2001-Mart 2002 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesi olan ve yaklaşık 750 yatak kapasiteli ...
 • Saraymen, Recep; Kılıç, Eser; Yazar, Süleyman; Saraymen, Burak (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  21 erkek milli boksör üzerinde yapılan çalışmada, ter bakır, çinko, demir, magnezyum ve krom seviyeleri değerlendirildi. Materyal ve metod: Ter örnekleri %50 VO2tepe içinde 30 dakika süre ile antrenman sırasında oda ...
 • Uraz, Güven; Şimşek, Hülya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Mycobacterium tuberculosis’in (MTB) antitüberküloz ilaçlara karşı direnç geliştirmesi büyük ölçüde halk sağlığını tehdit etmektedir. Son zamanlarda, MTB’deki rifampisin direncinin yüksek seviyede olması nedeniyle, ...
 • Tan, Hüseyin; Ceviz, Naci; Büyükavcı, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Yenidoğan döneminden sonra konvülzif apne ve onu eşlik eden bradikardi nadirdir. Biz bradikardinin eşlik ettiği konvülzif apneli 4 aylık bir bebek sunuyoruz. Dikkatli klinik değerlendirme, bu bebekde apneik-bradikardik ...