2002 Cilt 9 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Temel, İsmail; Özerol, Elif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Homosistein, metiyoninin metaboliti olan sülfürlü bir aminoasittir. İnsan plazmasında, hem sülfürlü indirgenmiş (homosistein) hem de disülfidli oksidlenmiş (homosistin) formlarda bulunur. Homosisteinin okside formları plazma ...
 • Apopitoz 
  Öztürk, Feral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Apopitoz, organizmanın ihtiyaç duymadığı, biyolojik görevini tamamlamış veya hasarlanmış hücrelerin, zararsız bir biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayan ve genetik olarak kontrol edilen programlı hücre ölümüdür. ...
 • Üstün, Çağatay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) ünlü bir Türk dermatoloji uzmanıdır. 20 Şubat 1889 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ahmet Behçet, annesi ise babasının kuzeni Ayşe Behçet’tir. Ahmet Bey’e Behçet soyadı Türkiye Cumhuriyetinin ...
 • Özışık, Handan Işın; Kızkın, Sibel; Çalışkan, Özden; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Guillian-Barre Syndrome (GBS) is often preceded by an infectious disease. A case of GBS after hepatitis A (HA) is extremely rare, even though hepatitis A is common. In a review of case reports the clinical features of ...
 • Özsunar, Yelda; Köseoğlu, Kutsi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Seyrek görulen konjenital bir anomali olan Holoprosensefali’ nin manyetik rezonans bulguları embriyolojik, klinik ve literatür bulguları eşliğinde gözden geçirilerek tartışıldı. Bu amaçla mikrosefali ve hipotelorizmi olan ...
 • Kandi, Başak; Karıncaoğlu, Yelda; Özcan, Hamdi; Eşrefoğlu, Muammer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Gebeliğin pruritik ürtikerial papül ve plağı (GPÜPP) periumbilikal alanda, eritemli papül ve plaklarla karakterize, çok kaşıntılı gebeliğe spesifik bir dermatozdur. Biz burada tanısı klinik ve histopatolojik olarak ...
 • Özışık, Handan Işın; Kızkın, Sibel; Turgut, Songül; Özcan, Hamdi; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Melkersson Rosenthal Sendromu orofasiyal ödem, Bell Paralizisi ve dilde fissürler ile karakterizedir ve semptomlar tekrarlar. Hastaların çoğunluğu birkaç ay içinde tam olarak iyileşir. Bell paralizisi ile gebelik ...
 • Durmuş, Mahmut; Türkoz, Ayda; Toğal, Türkan; But, Kadir; Toprak, H. İlksen; Ersoy, M.Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Brakial pleksopatiler median sternotomilerden sonra sık görülür ve minör semptomlardan şiddetli yetersizliğe kadar değişen yakınmalara neden olur. Yazımızda açık kalp ameliyatı sonrası brakial pleksus hasarı gelişen, ...
 • Doğanay, Selim; Er, Hamdi; Evereklioğlu, Cem; Erten, Ahmet; Borazan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  To evaluate relationship between pinhole visual acuity and the amount of spheric cylinderic refractive error in patients with refractive errors. Methods: Twohundred-thirty-two eyes of 116 patients admitted to our outpatient ...
 • Uraz, Güven; Kaanoğlu, Mine; Türkmen, Lale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Araştırmamızda, 195 çiğ süt örneğinden toplam 33 Bacillus izole edilerek adlandırılmıştır. 13 Bacillus türünün aynı ortamda kontaminant olarak bulunan Staphylococcus aureus türü üzerine inhibitör etkileri kuyu diffüzyon ...
 • Murat Topbaş; Çan, Gamze; Kızıl, Melahat; Yarış, Füsun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Yaşlılarda cerrahi tedavi gerektiren durumlar daha zor tolere edilmektedir. Bu çalışmada, 2000 yılı içinde KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Ameliyathanesi’nde ameliyat edilen 65 yaş ve ...
 • Hazar, Abdussemet; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Çığlı, Ahmet; Özyalın, Fatma; Türköz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Perioperatif miyokard infarktüs tanısı geleneksel olarak elektrokardiogramla ve kreatin kinaz izoenziminin (CKMB) yükselmiş serum değerleriyle konur. Kardiyak troponin I (cTnI) miyokardiyal hasarlanmalarda yaygın kullanılan ...
 • Karabulut, Aysun Bay; Özerol, Elif; Temel, İsmail; Gözükara, Engin M.; Akyol, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Katalaz (CAT, EC 1. 11.1.6), hidrojen peroksitin suya dönüşümünü katalizleyen antioksidan bir enzimdir. Dokulardaki katalaz aktivitesi büyük oranda değişiklik gösterir. Enzim aktivitesi karaciğer ve böbrek dokularında yüksek ...
 • Lebe, M. Erkan; Lebe, Banu; Yavaşoğlu, Altuğ; Baka, Meral; Yılmaz, Osman; Şerbetçioğlu, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Yaygın Olarak kullanılan koruyucu maddeler Benzalkonyum klorid (BZC) ve Potasyum Sorbat (PS) yalnızca burun damlalarında değil göz damlaları ve kozmetik maddelerinde de kullanılmaktadır. Bununla beraber bu maddelerin ...