2001 Cilt 8 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Lebe, Banu; Tuna, Burçin; Kırımca, Feza; Canda, Tülay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Spesifik nedenler dışında meme dokusunda duktus ve lobüllerin etrafında granülomatöz değişiklikler seyrek görülür. İdiopatik granülomatöz mastit (İGM), etiyolojisi bilinmeyen, benign, inflamatuar, klinik ve mamografik ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Usta, Ufuk; Söğütlü, Gökhan; Karadağ, Neşe; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yutma güçlüğü, fizik muayenede bilateral servikal lenfadenopatisi olan 40 yaşında kadın hastadan yapılan servikal lenf noduna ince iğne aspirasyon biopsisinde (İİAB) atipik epitelial hücreler görülerek primer lezyon yönünden ...
 • Alkan, Alpay; Baysal, Tamer; Kıroğlu, Yılmaz; Sığırcı, Ahmet; Orkan, İsmet; Alkan, Alpay; Baysal, Tamer; Kıroğlu, Yılmaz; Sığırcı, Ahmet; Orkan, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Dyke-Davidoff-Masson sendromunda serebral parankim tutulumunun manyetik rezonans görüntüleme ile saptanması. Gereç ve yöntem: Manyetik rezonans görüntüleme ile T1 ve T2 ağırlıklı aksiyel ve koronal planlarda görüntüler ...
 • Gök, Üzeyir; Kaygusuz, İrfan; Yalçın, Şinasi; Keleş, Erol; Karlıdağ, Turgut; Susaman, Nihat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Schwannoma originates from neuroectoderm, derived from Schwann cells of myelin coats, and it is hard, with smooth borders, encapsulated, slowly growing and generally a yellowish coloured benign tumour. Etiology is unknown. ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Çiçek, Ceyhan; Akar, Harun; Yavaşoğlu, İrfan; Şentürk, Taşkın; Bolaman, Zahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Supraventriküler taşikardiler sık izlenen aritmilerdir. Bu çalışmada yeni başlayan (iki haftadan kısa süre önce) başlamış olan supraventriküler taşikardilerde (atrial fibrilasyon, flutter ve paroksismal atrial taşikardi) ...
 • Kuzucu, Çiğdem; Ayan, Melek; Durmaz, Bengül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Bu çalışmada, hastanemizde “Bakteriyemi veya sepsiste kan kültüründe üretilen mikroorganizmanın gerçek patojen olduğuna karar verilebilmesi için en az iki ayrı kan kültürü alınmadır” bilgisinin ne ölçüde uygulandığı ...
 • Aksoy, Altan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Helicobacter pylori enfeksiyonu ile koroner kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi araştırdığımız çalışmamızı, tipik göğüs ağrısı, anamnez, EKG bulguları ve kardiak enzim analizleri ile akut miyokard infarktüsü tanısı almış ...
 • Baykan, Mahmut; Kaya, Meral; Arslan, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvar'ında üriner sistem infeksiyonu tanısı konan poliklinik hastalarının idrar örneklerinden izole edilen 100 Escherichia coli suşunun ampisilin, kotrimaksazol, ...
 • Toğal, Türkan; Balki, Selvin; Yurtsızoğlu, Özlem; Güldoğan, Mustafa; Altay, Zühal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Kompleks rejyonel ağrı sendromu Tip I (CRPS-I) sıklıkla ekstremiteleri tutan otonomik fonksiyonlardaki bozukluklarla karakterize bir kronik ağrı problemidir. Ekstremitelerinde travma sonrası kırık olan hastalarda CRPS-I’ ...
 • Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; İnan, Muharrem; Ayan, İrfan; Esenkaya, İrfan; Karakaplan, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Şubat 1993-Haziran 1998 yılları arasında kliniğimizde, diz eklemi dejeneratif osteoartriti nedeniyle artroskopik tedavi uygulanıp yeterli takibini yaptığımız 78 olgunun 86 diz eklemini değerlendirdik. Hastaların 46 sı kadın ...
 • Karabulut, Aysun Bay; Oztürk, İ. Çetin; Sezgin, Nurzen; Hasçalık, Şeyma; Kafkaslı, Ayşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Nitrik oksit damarlarda duvar tonusu üstünde belirgin gevşetici etkisi olan damar duvar endoteli kaynaklı bir vazodilatatördür. Preeklamptik gebelerde, disfonksiyonel endotel hücrelerinde, düşük düzeyde nitrik oksit ...