2000 Cilt 7 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Kalcıoğlu, M. Tayyar; Miman, Murat Cem; Özturan, Orhan; Aktaş, Davut; Öncel, Semih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  KBB acilleri içinde yer alan ani işitme kaybı, üç günden kısa bir zaman içinde gelişen, ardı ardına üç frekansta 30 dB’den daha fazla bir kayıpla ortaya çıkan sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanır. Major klinik bulgu ...
 • Günen, Hakan; Kızkın, Özkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bin dokuz yüz seksenlerin başına kadar gelişmiş ülkelerde sürekli azalma eğiliminde olan tüberküloz (TBC) prevalansı, bu tarihten sonra AIDS hastalığının ortaya çıkması, devlet politikalarında sağlığa ayrılan payın ekonomik ...
 • Günen, Hakan; Kızkın, Özkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bin dokuz yüz seksenlerin başına kadar gelişmiş ülkelerde sürekli azalma eğiliminde olan tüberküloz (TBC) prevalansı, bu tarihten sonra AIDS hastalığının ortaya çıkması, devlet politikalarında sağlığa ayrılan payın ekonomik ...
 • Temel, İsmail; Irmak, M. Kemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Melanin, hayvan ve bitki aleminde yaygın olarak bulunan, kinon ve hidrokinon monomer-lerinden oluşmuş bir polimerdir. Hayvanlarda pigmentasyon işlevinden başka, çeşitli ilaç ve kimyasal maddeleri kendisine bağlamaktadır. ...
 • Erk, Kenan; Tunca, Pakize; Erk, Gülcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Sezaryen operasyonlarında çeşitli avantajları nedeni ile rejyonal anestezi önerilir. Ancak, spinal ve epidural anestezinin kendilerine özgü avantaj ve dezavantajları nedeni ile, bu operasyonlarda seçilecek teknik konusunda ...
 • Eşrefoğlu, Mukaddes; Temelli, Aysel; Eşrefoğlu, Muammer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bir kurbağa türü olan Rana ridibunda’nın dorsal lingual epitelinin yapısı ışık ve elektron mikroskopik olarak incelendi. Dilin bütün dorsal yüzünde düzensiz, dalgalı şekilli papillalar bulunmaktaydı. Bu papillalar yalancı ...
 • Uraz, Güven; Arslan, Seza; Ekener, Serpil (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Araştırmamızda klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarına gelen hastaların çeşitli kültürleri incelenmiştir. Materyal ve metot: Klinik materyallerden 123 Candida izole edilmiştir. İzole edilen Candida türlerinin tanımlanmasında ...
 • Canatay, Hakan; Baykan, Nigar (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Propofolün uzun süre infüzyonu sırasında serum lipid konsantrasyonlarında artışa neden olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda intrakranial cerrahide propofol infüzyonunun serum lipid düzeylerine etkisini belirlemeyi ...
 • Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Vedat; Ara, Cengiz; Ertaş, Ertuğrul; Balcı, Mustafa; Akoğlu, Musa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Cerrahi girişimler sitokin ve akut faz protein yanıtına sebebiyet verirler. Bu yanıt siklooksijenaz inhibisyonuyla önlenebilir. Bu çalışmada cerrahi girişim sonrası sitokin ve akut faz protein yanıtı üzerinde, bu konuyla ...
 • Güngör, Tayfun; Çelen, Şevki; Gökmen, Oya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Plasma CA 125 levels were measured in 40 women operated for myoma uteri. Material and methods: Study group was divided into two groups according to the mass of myoma uteri being larger (First group) or smaller (second ...
 • Genç, Osman; Turgut, Günfer; Şahiner, Türker (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışma 18-21 yaşları arasındaki kişilerde Hoffmann refleksi (H-refleks) ile nonverbal zekanın arasındaki ilgiyi araştırmak amacı ile yapıldı. Materyal ve Metot: Çalışmaya isteyerek katılan, psikiyatrik ve nörolojik ...
 • Ataoğlu, Safinaz; Altay, Zühal; Ersoy, Yüksel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  In this study we aimed to investigate the neurological complications in patients with ankylosing spondylitis involving the spine. Material and Methods: Forty-eight cases with ankylosing spondylitis were included in this ...
 • Yavuz, Şenol; Celkan, Adnan; Bozat, Tahsin; Özdemir, İ.Ayhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  İntraoperatif transözofajiyal ekokardiyografi eşliğinde kapalı mitral komissürotomi işlemi pür, non-kalsifik mitral stenozu tedavisinde değerli bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, kapalı mitral komissürotomi esnasında ...