(2000)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kalcıoğlu, M. Tayyar; Miman, Murat Cem; Erdem, Tamer; Akarçay, Mustafa; Aladağ, İbrahim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Fleksibl fiberoptik nazofaringolaringoskop, tek bir enstrümanla kulak, burun, nazofarenks, hipofarenks ve larenksindeğerlendirilebilmesini sağlayan bir cihazdır.İlk defa 1975yılında kulak burun boğaz kliniklerinde ...
 • Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Seçkin, Yüksel; Sarı, Ramazan; Doğan, İbrahim; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Intraabdominal abseler ciddi komplikasyonlarla seyreden ve mortalitesl, morbiditesi yüksek olan durumlardandır. Ultrasonografı hem tanı hem de perkutan drenaj tedavisi İçin oldukça yararlı bir yöntemdir. Ultrasonografı ...
 • Önal, Emel; Tümerdem, Yıldız (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Günümüzde son verilere göre, gelişmiş toplumlarda HIV/AIDS olguları azalmıştır. Oysa gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de olgu sayısında artış görülmektedir.Türkiye ' de HIV/AIDS olgu sayısı 1998 verilerine ...
 • Başkan, Merve; Koçak, Gülendam; Gürses, Dolunay; Ergin, Hacer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Eating disorders have been associated with cardiac repolarization changes, arhythmias, and sudden cardiac death. These cardiac changes are especially investigated in adults or adolescents with anorexia nervosa. This study ...
 • Akfırat, Murat; Kabakuş, Nimet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Hidranensefaii beyin hemisferlerinin tamamına yakın yokluğu He oluşan bir SSS maiformasyonudur. intrauterin enfeksiyonların (toksoplazmosis ve sitomegalivlrüs gibi), diğer gestasyonel hasarların; ya da ağır menenjit, yaygın ...
 • Aladağ, Murat; Karıncaoglu, Melih; Kantarçeken, Bülent; Seçkin, Yüksel; Dogan, İbrahim; Harputluoglu, M. Murat; Sarı, Ramazan; Yıldırım, Bülent; Hilmioglu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  İnönü Üniversitesi Gastroenteroloji kliniğine başvuran ve yapılan endoskopilerinde duodenal yada gastrik ülser tespit edilen ve endoskopik biyopsilerinde Hp (+) bulunan yaş ortalaması 37 olan 56 hasta rastgele iki guruba ...
 • Eşrefoglu, Mukaddes; Vuraler, Özgen; Öztürk, Feral (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Çalışmamızda fare ve tavşanın intrinsik dil kaslarının kas lifi tipleri ve bu liflerin elektron mikroskopik özellikleri incelendi. Bu çalışmada dört adet beyaz fare ve dört adet tavşan kullanıldı. Dilden alınan parçalar ...
 • İşeri, Latife; Durmaz, Bengül (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Amerika'da hastalık kontrol ve önlem merkezi (CDC), Lyme hastalığının son yıllarda tüm dünyada milyonlarca insanı etkilediğini rapor etmiştir. Lyme hastalığı, dermetoiojik, kas- Iskeiet, sinir sistemi ve kalp tutulumu gibi ...
 • Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Vedat; Yıldırım, Bülent; Ara, Cengiz; Hilmioglu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada sunulan olgu yorgunluk, kilo kaybı ve meiena yakınmalarıyla başvurdu. Üst gastrolntestinal radyolojik ve endoskoplk incelemeler mide kardia ve korpusunda kalınlaşmış mukozai kıvrımları ortaya koydu. Pentagastrin ...
 • Büyükbaş, Sadık; Gürel, Ahmet; Uz, Efkan; Bodur, Sait (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışma, malondialdehit (MDA) ve konjuge dien (CD) gibiHpitperoksidasyon (LPO) ürünlerinin yaş He ilişkisini araştırmayı amaçlar. Yöntem: Toplam 195 gönüllü, onarlı yaş gruplarına göre yedi gruba (19 yaş ve altı, ...
 • Perk, Hakkı; Serel, T. Ahmet; Koşar, Alim; Sevin, Güven; Hoşcan, Burak (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde altın standart kabul edilen Transüretrai prostat rezeksiyonuna alternatif olabilecek bir yöntem olarak öne sürülen laser prostatektominin etkinliğini araştırmak üzere 35 hastaya ...
 • Polat, S. Aytaç; Açık, Yasemin; Gürateş, Bilgin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu araştırma; elazığ devlet hastanesi aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların doğurganlık özellikleri ve kullandıkları aile planlaması yöntemlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot; Araştırmamızda; ...
 • Kıvanç, Aydın (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Konvulziyonlar özellikle çocukluk çağında gerek görülme sıklıkları gerekse de yol açtıkları komplikasyonlar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma He Erzurum Pasinler Eğitim ve Araştırma bölgesindeki 0-5 ...
 • Özkan, Seçil; Aksakal, Nur; Yıldırım, Ufuk; Yıldırım, Ayşegül; Çırak, Meltem Yalınay; Işılı, Maral; Ayçan, Sefer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bir köyde yaşayan 15 yaş ve üzeri nüfusun kızamık seroprevalansını saptamaktır. Gereç ve Yöntem-.Kesitsei tipte oian bu araştırma Şubat 1998 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 387 kişiye ulaşılması planlanmış, ...
 • Perk, Hakkı; Serel, T. Ahmet; Koşar, Alim; Sevin, Güven; Sayın, Adnan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Kliniğimizde transüretrai prostat rezeksiyon yapılan 81 hastanın takip sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif olarak yapılan IPSS, ürofiowmetn, post mikslyonel rezidü parametreleri ...
 • Etiler, Nilay; Aktekin, Mehmet R. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bebeklik döneminde ait solunum yolu enfeksiyonu sıktığını ve bunu etkileyen nütrisyOonei, çevresel ve sosyoekonomik faktörleri belirlemektedir. Gereç ve yöntem: Çalışma 01.11.1997 He 31.12.1997 tarihleri arasında iki ...
 • Günen, Hakan; Koşar, Feridun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının (KOAH) tedavisinde sistemlk kortikosteroidlerin (KS) yeri oldukça tartışmalıdır. Sistemlk KS'lerin yan etkilerinden dolayı kronik kullanımlarında kesin faydalı olduklarının objektif ...
 • Tezcan, Sabahat; Aslan, Dilek (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Göz sağlığı sağlıklı bir sosyal yaşantı ile yakından İlgilidir. Okul çağındaki çocuklarda göz rahatsızlıklarının saptanması çocukların okul başarıları açısından çok önemlidir. Bunun için kullanılan en önemli yöntemlerden ...
 • Ölmez, Ercüment; Şahna, Engin; Ağkadir, Mustafa; Acet, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Pineal bezden salgılanan ana madde olan melatonin, Haç olarak lisans almamış olmasına rağmen, ileri sürülen uyku verici ve yaşlanmayı geciktirici özellikleri nedeniyle, ABD'de besin katkı maddesi şeklinde yaygın olarak ...
 • Tekerekoglu, Mehmet Sait; Durmaz, Rıza; Özerol, İ.Halil (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Tüberküloz basilinin kısa sürede tanımlanması, Haç direncinin saptanması ve infeksiyon kaynağının belirlenmesi etkin bir tedavi için çok önemlidir. Bu nedenle klasik laboratuvar tam metodları yanında hızlı sonuç veren, ...

View more