2000 Cilt 7 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Ölmez, Ercüment; Şahna, Engin; Ağkadir, Mustafa; Acet, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Pineal bezden salgılanan ana madde olan melatonin, Haç olarak lisans almamış olmasına rağmen, ileri sürülen uyku verici ve yaşlanmayı geciktirici özellikleri nedeniyle, ABD'de besin katkı maddesi şeklinde yaygın olarak ...
 • Tekerekoglu, Mehmet Sait; Durmaz, Rıza; Özerol, İ.Halil (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Tüberküloz basilinin kısa sürede tanımlanması, Haç direncinin saptanması ve infeksiyon kaynağının belirlenmesi etkin bir tedavi için çok önemlidir. Bu nedenle klasik laboratuvar tam metodları yanında hızlı sonuç veren, ...
 • Bolayır, Ertuğrul; Kalezade, Lider Ali; Akyüz, Aytekin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Herediter spastik parapleji (HSP) heterojen özellik gösteren, çocukluk çağlarında başlaya bilen bir hastalıktır. HSP dominant geçişli olmakla birlikte otozomal resesif ve X'e bağlı geçişleri de vardır. Bu yazıda otozomal ...
 • Eşrefoglu, Mukaddes; Temelli, Aysel; Eşrefoğlu, Muammer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  We investigated uitrastructurai features of electron-dense granular cells, mucus and ciliated cells located in the dorsal lingual epithelium of Rana ridibunda recently. Within this epithelium, in addition to these cells, ...
 • Bulut, Yunus; Tekerekoğlu, M. Sait; Otlu, Barış; Durmaz, Bengül; Özerol, İ. Halil (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Doğurgan yaş grubu kadınlarda rubella seropozitifliğini belirlemek. Materyal ve metot: 828'i hamile olan toplam 4042 doğurganlık yaşındaki kadınların serumunda mikro ELISA yöntemiyle rubella IgM ve IgG antikorları ...
 • Kıbrıslı, Erkan; Karaöz, Erdal; Gökırmak, Münire; Yağmurca, Murat; Irmak, M. Kemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada, sıçan solunum sisteminde hiperbarik oksijen (HBO) uygulamasıyla oluşan yapısal değişiklikler ve bu değişikliklere Eve C vitaminlerinin etkileri araştırıldı. Materyal ve Metot: Otuz yetişkin sıçan, kontrol, ...
 • Uzunlar, Ali Kemal; Yılmaz, Fahri; Özaydın, Mehmet; Harman, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  The purpose of this study is to review the clinical and histologic features of pilomatricomas diagnosed in our department. Materials and Methods: In this study, 32 patients with pilomatricoma diagnosed at Pathology ...
 • Karıncaoglu, Melih; Aladağ, Murat; Seçkin, Yüksel; Kantarçeken, Bülent; Doğan, İbrahim; Sarı, Ramazan; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışma endoskopik retrograd kolanjiopankretografi (ERKP) komplikasyon­larını hastalarda değerlendirmek üzere planlandı. Metot: ERKP komplikasyonlarını araştırmak için 1993-1999 tarihleri arasındaki tüm endoskopik ...
 • Yılmaz, Nevin; Vural, Hüseyin; Araz, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Tip 2 Diabetes meflituslu (DM) yaş ortalaması 48.8±13 olan 40 hastanın (26 kadın, 14 erkek) serum Hpid ve lipoprotein düzeyleri ortalama yaş grubu 46 ±¿1 olan 30 sağlıklı (18 kadın, 12 erkek) kontrol grubu ile karşı/aşün/dı. ...
 • Yılmaz, Nevin; Vural, Hüseyin; Araz, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Tip 2 Diabetes meflituslu (DM) yaş ortalaması 48.8±13 olan 40 hastanın (26 kadın, 14 erkek) serum Hpid ve lipoprotein düzeyleri ortalama yaş grubu 46 ±¿1 olan 30 sağlıklı (18 kadın, 12 erkek) kontrol grubu ile karşı/aşün/dı. ...
 • Gunen, Hakan; Evereklioğlu, Cem; Doğanay, Selim; Borazan, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmamızda, astımlı hastalarda uzun süreli düşük doz irıhale kortikosteroid (KS) kullanımının, göz içi basıncı ve açık açılı glaukom üzerine etkisini araştırdık. Materyal ve Metod: Çalışmaya 5 yıldan fazla ve günde ...
 • Şavlı, Haluk; Sevinç, Alper; Doğanay, Selim; Er, Hamdi; Yoloğlu, Saim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Artmış ateroskleroz He birlikte hem mikrosirkülasyonda, hem de büyük damarlardaki vasküler komplikasyonlar diyabet morbidite ve mortalitesine neden olmaktadır. Körlüğe neden olabilen diyabetik retinopati, mikroanjiyopatinin ...